Sårbara och missgynnade – nu måste de få bättre vård

Äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykisk ohälsa får sämre vård än de borde få.
– Vi behöver skyndsamt utveckla riktlinjer för hälsoövervakning och vårdprogram för denna sköra grupp, anser Nadia El Mrayyan, psykiatrisjuksköterska och doktorand vid Lunds universitet.

Hon har kartlagt hälsan hos denna grupp och resultaten visar på ”en flerfaldig sårbarhet”.

Flera hundra personer med intellektuell funktionsnedsättning har jämförts med lika många utan.

Diagnoser ofta ospecificerade

Risken för samsjuklighet visade sig vara högre, liksom för ytterligare psykisk ohälsa. Resultaten visade också att det ofta var svårt att sätta diagnos. Ofta blev läkarbedömningen av den psykiatriska sjukdomen ”ospecificerad eller annan”.

– Om patienten dessutom har svårt att själv kommunicera sina besvär blir det en ännu större utmaning att ställa diagnos, konstaterar Nadia El Mrayyan.

Extra mycket läkemedel

Studien visade bland annat att gruppen får extra mycket ångestdämpande medicin. Personer med IF och ångest får dessutom mer antidepressiva läkemedel även utan diagnosen depression.

– Vi ser att beteendeproblematik är kopplat till ökad förskrivning av ångestdämpande läkemedel, säger Nadia El Mrayyan.

Viktig roll för LSS-personal

Hon menar att personal inom LSS-verksamheter som daglig verksamhet och boende har en viktig roll att ringa in hälsobehovet.

– Det är de som kan fånga upp ett ändrat beteende och mående och kanske se vad som utlöst det, säger Nadia El Mrayyan.

Förbättringar behöver göras snabbt.

Allt fler äldre med IF

– Det blir allt fler äldre med IF i världen. Mina resultat visar på ett stort behov av specifika riktlinjer för äldre med IF och psykisk ohälsa. Det behövs bättre redskap för att övervaka hälsan, och särskilt utformade vårdprogram.

– Jag ser också behov av ett resurscenter med samlad kompetens inom vård av äldre med IF och psykisk sjukdom, säger Nadia El Mrayyan i ett pressmeddelande.

 

Läs även om egenfinansiering i vården: Ny rapport vill avskaffa principer om lika vård för alla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *