”Särskilda undervisningsgrupper får inte bli slentrian”

Ann-Marie Begler.

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Elever som behöver få undervisning i en särskild undervisningsgrupp ska också få det – men det får inte ske slentrianmässigt.
Det beskedet ger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen, som svar på kritiken från föräldranätverket Barn i behov.

Elever som behöver få undervisning i en särskild undervisningsgrupp ska också få det – men det får inte ske slentrianmässigt.
Det beskedet ger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen, som svar på kritiken från föräldranätverket Barn i behov.

Skolinspektionen anklagades i lördags, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, för att driva en kampanj mot särskilda undervisningsgrupper.

Skolinspektionens chef svarar nu att påståendet inte stämmer, utan att det bygger på missförstånd.

Ann-Marie Begler säger att särskilda undervisningsgrupper visst ska finnas, för elever som behöver dem.

Men samtidigt varnar hon för att ”slentrianmässigt” använda sådana grupper.

– Särskilda undervisningsgrupper ska vara en del av skolan. Om elever placeras på enheter som har organiserats som separata skolor, istället för särskilda undervisningsgrupper, riskerar detta system att sättas ur spel, skriver Ann-Marie Begler i sitt debattsvar i Svenska Dagbladet.

– Det finns risk att barn slentrianmässigt placeras på sådana enheter med mycket små möjligheter att när det är aktuellt att komma tillbaka till ordinarie undervisning.

Ann-Marie Begler motiverar uppfattningen med att Skolinspektionens granskningar har visat att många elever i särskilda grupper INTE tidigare har fått det stöd hade behövt.

– Jag tror att det går att överbrygga motsättningen mellan inkluderingstanken och den exkludering som särskilda undervisningsgrupper innebär. Ett inkluderande förhållningssätt utesluter inte exkluderande verktyg för de elever som verkligen behöver det, skriver Begler.

  

Publicerad:
2015-04-13

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Ann-Marie Begler, Barn i behov, Skolinspektionen, hemmasittare, särskilda undervisninsgrupper


ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för LSS-skolan