”Satsa miljarder på bättre stöd till jobb”

Arbetslösheten har ökat alarmerande för personer med funktionsnedsättningar, anser Handikappförbunden. Nu kräver man att regeringen satsar miljarder på offensiva åtgärder.

– Regeringen måste ta FunkA-utredningens analys och förslag på allvar. De miljarder som varje år sparas in på sjukförsäkringen måste nu satsas i offensiva åtgärder för att ge rätt stöd till jobb, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

FunkA-utredningen har kartlagt hur dagens insatser för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning är uppbyggda.

– Redogörelsen är ytterst allvarlig. Genomgående finns brister i allt från styrning och resursfördelning till uppföljning och kvalitetssäkring av olika insatser. De enskilda handläggarnas förutsättningar att utföra sitt arbete måste i en samlad bild ses som hopplösa. Konsekvenserna för de arbetssökande blir katastrofala, skriver Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

Nu måste stöden förändras, anser organisationen. De olika stöden måste ha en bättre samverkan. Vidare krävs en tydligare strävan att förstärka den enskilde individens konkurrenskraft. Och stöden måste i större utsträckning leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Handikappförbundens remissyttrande över FunkA-utredningen finns att hämta på organisationens webbsajt.

Remisstiden för FunkA-utredningen eller ”Sänkta trösklar, högt i tak” som den också rubricerats har nu gått ut. Det finns ännu inget besked från regeringen om hur man planerar att gå vidare med utredningens förslag.