Nyheter

”Satsa miljarder på bättre stöd till jobb”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Arbetslösheten har ökat alarmerande för personer med funktionsnedsättningar, anser Handikappförbunden. Nu kräver man att regeringen satsar miljarder på offensiva åtgärder.

Arbetslösheten har ökat alarmerande för personer med funktionsnedsättningar, anser Handikappförbunden. Nu kräver man att regeringen satsar miljarder på offensiva åtgärder.

– Regeringen måste ta FunkA-utredningens analys och förslag på allvar. De miljarder som varje år sparas in på sjukförsäkringen måste nu satsas i offensiva åtgärder för att ge rätt stöd till jobb, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

FunkA-utredningen har kartlagt hur dagens insatser för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning är uppbyggda.

– Redogörelsen är ytterst allvarlig. Genomgående finns brister i allt från styrning och resursfördelning till uppföljning och kvalitetssäkring av olika insatser. De enskilda handläggarnas förutsättningar att utföra sitt arbete måste i en samlad bild ses som hopplösa. Konsekvenserna för de arbetssökande blir katastrofala, skriver Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

Nu måste stöden förändras, anser organisationen. De olika stöden måste ha en bättre samverkan. Vidare krävs en tydligare strävan att förstärka den enskilde individens konkurrenskraft. Och stöden måste i större utsträckning leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Handikappförbundens remissyttrande över FunkA-utredningen finns att hämta på organisationens webbsajt.

Remisstiden för FunkA-utredningen eller ”Sänkta trösklar, högt i tak” som den också rubricerats har nu gått ut. Det finns ännu inget besked från regeringen om hur man planerar att gå vidare med utredningens förslag.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia