Satsning i Helsingborg kan bli genombrott för Bestic

Helsingborgs stad satsar på tekniska äthjälpmedel. För många boende inom vård och omsorg kan det betyda en större självständighet, när de slipper bli matade och själva kan styra i vilken takt de vill få sin mat. För det unga företaget Bestic kan det betyda ett genombrott.

Att få hjälp med maten av en ”robot” istället för att bli matad av en människa kan för en utomstående möjligen te sig science ficton-betonat och en aning skrämmande. Och Jessica Linde, utvecklingschef inom Omsorg Helsingborg, känner igen de tankegångarna:

– Ja det är lite kontroversiellt, men det är inte så hemskt som det låter. För du blir inte matad av någon robot, det är ett hjälpmedel som du styr själv. Och det är faktiskt ganska kränkande att behöva bli matad. Så det här är en möjlighet att öka en människas självständighet, och det bygger helt på frivillighet.

Jessica Linde försäkrar att det inte är fråga om någon besparing på personal, nästan tvärtom. Ofta kommer det fortfarande, beroende på vilken funktionsnedsättning som användaren har, att finnas ett behov av att någon fördelar maten så den kan hanteras med sked, och att någon hjälper till med dryck.

– Vi ser att det här skulle kunna vara ett fint komplement, och den som vill äta sin måltid i enskildhet skall också kunna göra det , förklarar Jessica Linde.

Så här långt har Helsingborg köpt in tre stycken Bestic, som har provats på tre vårdboenden i staden, och intrycket när försöket utvärderats har varit att det främjar frihet, integritet och värdighet. Utfallet har varit så gott man kommunen nu går vidare med att låta fler ta del av och testa den nya tekniken. En arbetsterapeut, har utsetts i kommunen som stöd för vårdpersonal och chefer och är nu ute på en ”roadshow” i kommunen för att sprida information.

I den utbildning som kommunen har ordnat har också mannen bakom Bestic, Sten Hemmingsson, deltagit.
– Det var mycket spännande att lyssna till honom, säger Jessica Linde.

Hemmingsson förklarar utifrån sin egen erfarenhet att det är oerhört viktigt för den personliga integriteten att kunna äta själv, och slippa bli matad. Han berättar också att den främsta drivkraften när han tog fram Bestic var hans egna behov. En funktionsnedsättning på grund av polio hade fått honom att inse att han skulle förlora förmågan att äta själv. Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med ingenjören Ann-Louise Lindborg (f.d. Norén), Hjälpmedelsinstitutet, Robotdalen, Promobilia och SICS.

Företaget som också heter Bestic har funnits i tio år. Grundaren Sten Hemmingsson är fortfarande majoritetsägare och även styrelseordförande, och i Stockholm arbetar fem personer i företaget. Tillverkningen sker på företaget Eskilstuna Elektronikpartner.

VD Catharina Borgenstierna berättar att det är först de senaste två åren som man har kommit igång med att sälja. Fram till nu har Bestic sålts till landsting i Sverige, och kunnat förskrivas på hjälpmedelscentraler. Än så länge rör det sig om små volymer, det är ett 30-tal Bestic som finns ute i fem-sex landsting.

Framförallt marknadsförs produkten idag på internationella marknader, och det finns distributörer i Danmark, Finland, Norge, Holland, England och Frankrike. Men att komma in i Helsingborg kan markera ett genombrott i den kommunala verksamheten:

– Kommuner ser det mer ur ett organisatoriskt perspektiv, så det borde kunna bli stora volymer, säger Catharina Borgenstierna.

I Helsingborg går man nu in i vad som kallas ”en bredare implementation”, men hur stora volymer det kan handla om där är det ännu för tidigt att säga:

– Det är i sin linda. Vi vill inte sätta gränser för hur mycket det kan handla om, men vi är inte alls i upphandlingsstadiet ännu. Det handlar fortfarande om att vi provar, understryker Jessica Linde.

 

Mer om Bestic

Äthjälpmedlet Bestic kan enkelt beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Genom att välja ett lämpligt manöverdon kan användaren själv styra skedens rörelser på tallriken och man väljer själv vad och i vilken takt man vill äta. Utförligare beskrivningar finns på www.bestic.se

 

MVT2015

Bestic är ett de hjälpmedelsföretag som medverkar på MVT2015, den nya arenan för modern välfärdsteknik, på Kistamässan 21-22 januari 2015. Dagens Omsorg gör den officiella mässtidningen inför MVT2015.