”Satsning på barnpsykiatri är kortsiktig”

 title=
Regeringen satsar 240 miljoner på att stärka barn- och
ungdomspsykiatrin, men landets kommuner och landsting är kritiska till
upplägget. ”Det präglas av kortsiktighet”, anser Sveriges Kommuner och Landsting.

Den borgerliga alliansen utlovade redan i valrörelsen en satsning på barn- och ungdomspsykiatrin och förra veckan presenterade socialminister Göran Hägglund hur det ska gå till.

* 214 miljoner kronor till landstingen öronmärks i år för att göra barn- och ungdomspsykiatrin mer tillgängling.

* Samtidigt påbörjas ett arbete med att förstärka vårdgarantin för barn och unga inom psykiatrin.

* Vidare ges ekonomiskt stöd till nationella hjälplinjen.

* För att öka kvaliteten startas ett nationellt kunskapscentrum för barn och unga.

* Regeringen ska också ge ekonomiskt stöd till brukar- och anhörigorganisationer.

* Vidare ska kompetensen förbättras genom kurser för bland annat baspersonal och primärvård.

Satsningen är angelägen, anser kommunernas och landstingens egen organisation, SKL, men påpekar samtidigt att ungdomspsykiatrin ”inte bara är beroende av goda insatser i landstingen utan i stor utsträckning också beror på hur väl utbyggd kompetens som finns i skolan, elevhälsan och socialtjänsten”.

Därför tycker SKL att det är fel av regeringen att dela upp satsningen i spearata spår för landsting respektive kommuner.

SKL anser vidare att satsningen är alldeles för liten med tanke på hur stora problemen är.

– När pengarna fördelats till alla kommuner och landsting blir det mycket begränsade satsningar lokalt, säger Henrik Hammar på SKL.

– De 150 miljonerna till kommunerna för att förbereda bättre boende, sysselsättning etc för gruppen utskrivna från sluten psykiatrisk vård med särskilda villkor innebär ett tillskott på knappt 2 miljoner per kommun.

SKL tycker att regeringens satsning präglas av kortsiktighet.

– Det behövs långsiktiga ekonomiska satsningar med en inriktning som främjar samarbete och öppna jämförelser av resultat. På så sätt stimuleras nya och effektivare arbetssätt, hävdar SKL.