Satsning på bättre stöd i förskolan

Nu ska barn i behov av särskilt stöd få mer hjälp i förskolan. Regeringen satsar 120 miljoner kronor de närmaste tre åren, enligt en rapport i Sveriges Radios Ekot.

– Förskolelärare och andra i förskolan blir bättre och bättre på att upptäcka de barn som behöver särskilt stöd, men då måste de också ha kunskap i hur man ger detta särskilda stöd och det är det som fortbildningen handlar om, säger förskoleminister Nyamko Sabuni till Ekot.

De 120 miljonerna ska användas för kompetensutveckling, så att förskolechefer och lärare blir bättre på att följa upp verksamheten och att se och stötta barn som behöver extra stöd.

– Hjälpen måste in tidigt, säger Nyamko Sabuni till Ekot.

Bakgrunden är att den nya skollagen, som gäller sedan juli månad, ställer högre krav på förskolan.