”Sätt fart på nya hjälpmedelsutredningen”

Systemet för hjälpmedel är föråldrat, menar Handikappförbunden. Om man får de hjälpmedel man behöver, beror på vilket landsting man bor i och ens egen förmåga att kämpa för sin rätt. Nu trycker flera organisationer från funktionshinderrörelsen på för att den utlovade hjälpmedelsutredningen ska sättas igång.

– När Stefan Löfven talade på Handikappförbundens kongress i våras lovade han att en hjälpmedelsutredning skulle tillsättas efter sommaren. Det är nu november och vi vill påminna regeringen om behovet av en översyn av dagens system, skriver Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden i en debattartikel i Dagens medicin.

Även Lika Unika larmar om att hjälpmedelssystemet måste ses över.

– De som idag har hjälpmedel har ofta betalat olika och ofta alltför hög andel i egenavgift för något som rimligen borde vara samhällets ansvar, skriver Lika Unika i en skrivelse till Socialstyrelsen.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér uttalade sig under våren i Föräldrakraft om att hjälpmedelsutredningen om en nationell styrning och gemensamt huvudmannaskap, som redan då var försenad, skulle komma igång under hösten.

– Vi är väl medvetna om att det är krångligt med många huvudmän för hjälpmedel och att det är flera olika ställen att gå till. Det vill vi förbättra och vi räknar med att sätta igång en utredning i höst. Syftet är att den person som behöver hjälpmedel, och de anhöriga, inte ska behöva vända sig till så många instanser som idag, sa Åsa Regnér till Föräldrakraft i våras.

Nu uppmanar funktionshinderrörelsen regeringen att ta tag i hjälpmedelsutredningen. Handikappförbunden menar att det framför allt finns tre frågor som kräver en översyn – förutsägbarheten, hur den tekniska utvecklingen ska hanteras samt hur hjälpmedel kan ges på jämlika villkor.

– Vi vill uppmana regeringen att skyndsamt ta tag i dessa problem. Det behövs en översyn av hela hjälpmedelsverksamheten, inte bara de hjälpmedel som ingår i Hälso- och sjukvårdslagen. Även arbetshjälpmedel, bostadsanpassning och bilstöd måste tas med, skriver Stig Nyman.

Dagens oförutsägbarhet inom hjälpmedelsverksamheten är problematisk, menar Handikappförbunden. Att ansvar för hjälpmedel beror på om hjälpmedlet ska användas hemma eller på arbetsplatsen, samt att man inte vet i förväg vilka hjälpmedel man kan få, gör det till exempel mycket svårare för personer med funktionsnedsättning att ta plats på arbetsmarknaden.

– Detta är varken i linje med nuvarande regerings tal om jämlik vård eller den tidigare alliansregeringens arbetslinje. Det finns idag mängder med innovativa och bra hjälpmedel som kan underlätta vardagen för den som har en funktionsnedsättning. Tyvärr har vi ett föråldrat och krångligt system för hjälpmedel som sätter käppar i hjulen både för tillgång och utveckling, skriver Stig Nyman.

Lika Unika ställer liknande krav. I en skrivelse till Socialstyrelsen med anledning av en översyn av fritt val av hjälpmedel, konstaterar de bland annat att staten borde ta ett övergripande ansvar för hjälpmedelsverksamheten. Man vill även se att det instiftas en nationell hjälpmedelsgaranti samt att hjälpmedelsförsörjningen måste utformas som en kedja där även service, reparation och försäkring finns med.

– Vi har känt stor oro för ett system där fritt val av hjälpmedel ställer om hjälpmedelsverksamheter i helt fel riktning. Sverige behöver minskade klyftor och ökad jämlikhet på hjälpmedelsområdet. I stället riskerar system där politiken haft ett ensidigt fokus på fritt val och blundat för andra och större problem att öka skillnader, skriver Lika Unika.

De hoppas nu att den utlovade utredningen kommer igång och att fokus blir rätt från början.

– Tyvärr har politikens fokus på det fria valet helt överskuggat de oacceptabla skillnaderna mellan landstingen när det gäller villkor för hjälpmedel och den utveckling mot ökad egenfinansiering som pågår inom området, skriver Lika Unika.