Sätter brukarnas självbestämmande i fokus

Hur ska man säkerställa att personer med kognitiva funktionsnedsättningar får personlig assistans med det självbestämmande och den delaktighet individen har rätt till? Projektet ”I fokus”, som drivs av Ifa, tar fram metoder för detta. På Leva & Fungera presenteras de resultat man hittills fått fram.

– Det är en oerhört komplex situation, där assistansanordnare behöver en tydligare metod att utgå ifrån. Alla brukare är ju olika och det är viktigt att det blir tydligt för assistenter på vilket sätt man ska kompensera i beslutstagandet, säger Karin Boscovic, projektledare för ”I fokus”.

Under mässan visar Ifa, Intressegruppen för assistansberättigande, upp metoden, som då fortfarande är under utformning. Projektet har varit igång sedan september 2014 och är finansierat av Allmänna arvsfonden. Under våren kommer man börja testa metoden i samarbete med assistansanordnare.

– Vi samarbetar med Dart, kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg, för att med hjälp av till exempel bildstöd kunna utveckla metoden, som blir färdig i år. Allmänna arvsfonden vill att vi söker för ett projektår till, och då är planen att vi ska göra en ingående utvärdering av metoden, samt komma ut med information om hur man kan arbeta till kommuner, säger Karin Boscovic.

Målet är att projektet ska kunna hjälpa assistansanordnare och assistenter att enklare kunna förstå i vilken utsträckning varje brukare behöver hjälp i beslutstagande.

– Det är viktigt att alla brukare får möjlighet till självbestämmande och delaktighet på sina egna villkor. Man ska inte få för mycket, men heller inte för lite hjälp, säger Karin Boscovic.

För en brukare kan det handla om att på egen hand fatta alla beslut i livet och att sedan ta ansvar för konsekvenser som uppstår till följd av de val man gör. För en annan person kan delaktighet handla om att välja mellan två alternativ som den personliga assistenten lägger fram. Och för en tredje person kan det handla om att assistenten är lyhörd för signaler på nöjsamhet eller missnöje, för att på så sätt ge brukaren maximal möjlighet till delaktighet.

– Det finns oerhört engagerade assistenter och assistansanordnare där ute och vi tycker att det är viktigt att det finns bra metoder för dem att följa, när det handlar om en så viktig sak som självbestämmande för brukarna, säger Karin Boscovic.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *