SBU efterlyser mer forskning om åtgärder vid dyslexi

I Sverige används mer än 50 olika tester för att diagnosticera dyslexi hos barn och unga. Men inget av dem är vetenskapligt utvärderade.

Det visar den nya rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu släppt.

Karin Stenström, projektledare på SBU, säger till Föräldrakraft att det finns mycket forskning inom dyslexiområdet, men att kring både tester och insatser behövs fler kontrollerade studier för att man ska kunna tala om vetenskapliga belägg.

– I rapporten slår vi fast att alla de svenska testen är otillräckligt utprövade. Det betyder inte att testen i sig är dåliga, utan att man måste utvärdera de här testen i forskningen i framtiden, för att avgöra vilka som fungerar, säger Karin Stenström, projektledare på SBU.

SBU:s rapport visar också att om barn med dyslexi får öva på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt, då förbättras deras förmåga att läsa, skriva och förstå text, och läshastigheten blir bättre. Men det går inte att uttala sig om nyttan av några andra former av skrivträning eller hjälpmedel.

SBU efterlyser också fler studier som följer barns språkliga utveckling under många år.

En tidig och välgjord utredning och pedagogiska insatser verkar bidra högre självkänsla i vuxen ålder. Men i dag saknas tydliga riktlinjer för hur barn och ungdomar ska utredas, och det finns inte ens ett standardtest som andra test kan jämföras med. Det behövs helt enkelt mycket mer forskning kring utredning och stöd till unga med dyslexi.