Scouterna satsar på friluftsliv för unga som har funktionsnedsättning

Scouterna ska se till att det blir enklare för unga med funktionsnedsättningar att komma ut i naturen. Och nu får man hjälp av Naturvårdsverket som ger ett bidrag på 580 000 kronor.

– Friluftsorganisationerna gör ett fantastiskt arbete för att ge människor ökade möjligheter till utevistelse och därmed hälsa och kunskap om naturen, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket delar i år ut nästan 25 miljoner kronor i statsbidrag till friluftsorganisationer.
Ett av det största bidragen går till Svenska Scoutrådets projekt.

Även i övrigt är det stort fokus på barn och unga i årets bidrag.