Se upp så att ditt avtal om assistans är tydligt

Maria Nyström och Marie Nilsson, Aj Personskador, svarar på läsarnas frågor om juridik.

LÄSARFRÅGA: Jag har ett barn med funktionsnedsättning och behöver nu ansöka om personlig assistans för mitt barn – vad ska jag tänka på?

SVAR: Val av assistansanordnare: Föräldrar ska inte dra sig för att ansöka om assistans till ett funktionsnedsatt barn. Det gynnar i slutänden barnet och dess syskon att föräldrarna förblir föräldrar och inte bränner ut sig på arbete som egentligen kan ingå i personlig assistans. Sök därför assistans!

Ofta arbetar släktingar ideellt med att ta hand om barn med funktionsnedsättning. Sök istället assistans och föreslå att släktingarna istället blir anställda assistenter, kanske någon timme i veckan. Då utgår lön för det arbete som redan utförs. Det blir också lättare att skilja på arbete och fritid.

Det är viktigt att göra en research om de olika assistansanordnarna innan man ingår avtal. Beroende på hur man är som individ kan det finnas för- och nackdelar med en liten assistansanordnare kontra en stor. Här bör man fråga sig om man själv vill vara delaktig i administrationen eller om man hellre vill att anordnaren tar ansvaret. Vissa väljer att vara sin egen arbetsgivare vilket ger frihet men också ansvar.

Avtalet: När avtalet med assistansanordnaren väl är undertecknat gäller avtalet. Se därför till att ta reda på så mycket som möjligt om din avtalspart före avtalet skrivs under.

Be först om en kopia på det avtal som tillämpas och läs igenom detta – ställ frågor vid oklarheter. Ibland kan assistansavtalen vara skrivna till fördel för assistansanordnaren, t.ex. vad gäller uppsägningstid. Se till så att det är tydligt reglerat även vad som ska gälla om du/ditt barn vill säga upp avtalet.

Många känner sig trygga med att assistansanordnaren har fina hemsidor samt egna jurister och läser kanske inte därför det avtal som ska ingås. Detta kan vara en falsk trygghet – kontakta därför ditt förbund eller intresseorganisation och be deras jurister/sakkunniga kontrollera avtalet så att detta reglerar även dina rättigheter.
Behovet/timmarna:

När man ansöker om assistans är det viktigt att motivera behovet. Motivera, motivera och motivera! Skriv hellre för mycket än för lite. Nöj dig inte med timmar som nästan täcker behovet, begär då omprövning eller skicka in en ny ansökan.

Ge inte upp! Låt någon annan läsa ansökan om assistans innan den skickas. Ofta kan även assistansanordnaren hjälpa till med ansökan. Var då delaktig och se till så att ansökan är så fyllig som möjligt.

Läkarintyg ska bifogas ansökan – var noga med att beskriva de vardagliga behoven för läkaren så att allt tas med i läkarintyget. Läs igenom läkarintyget och kontakta läkaren och be om justering om något saknas.

Är du idrottsintresserad eller behöver mycket rehabilitering – kolla om assistansföretaget har någon särskild profil som du tilltalas av samt motivera i behovsbeskrivningen om du behöver någon särskild rehabilitering/träningsform.

Kanske kan assistenterna utbilda sig inom den rehabiliteringsform som passar just dig.
När ansökan om assistanstimmar är beviljad ska man alltid anmäla förändringar till Försäkringskassan.

 

Aj Personskadors medarbetare Maria Nyström och Marie Nilsson får ofta frågor om assistans. Här svarar personskadespecialisterna Maria Nyström och Marie Nilsson på vanliga frågor samt ger tips.

www.aj.se