Segern efter den långa kampen en besvikelse | HejaOlika

Segern efter den långa kampen en besvikelse

riksdagen550_1_0.jpg

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

Idag ratificerar Riksdagen FN-konventionen för mänskliga rättigheter – men utan feststämning.

Idag ratificerar Sveriges riksdag FN-konventionen för mänskliga rättigheter och därmed har handikapprörelsen uppnått ett mål som man kämpat för i decennier. Men festen uteblev och regeringen  får regeringen underkänt av Handikappförbunden.

– Det mycket finns kvar att göra enligt de krav som konventionen innebär. Trots detta har regeringen inte föreslagit några åtgärder med anledning av ratificeringen, säger Handikappförbunden i ett uttalande.

Förbunden kräver en genomförandeplan för hur konventionen skall förverkligas. Planen bör innehålla mätbara mål, en tidsplan samt riktlinjer för finansiering och ansvar.

– Vi känner stor oro för att de brister som regeringen konstaterat i propositionen skjuts på framtiden. I värsta fall blir de åter igen synliga i utvärderingen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, vars mål är att skapa ett tillgängligt Sverige 2010. Först någon gång år 2011-2012 lär den bli utvärderad, skriver förbunden i ett uttalande.

Handikappförbunden finns på www.hso.se

Publicerad:
2008-11-13

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
politik


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Forum FUB

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content