Nyheter

Segern efter den långa kampen en besvikelse


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Idag ratificerar Riksdagen FN-konventionen för mänskliga rättigheter – men utan feststämning.

Idag ratificerar Sveriges riksdag FN-konventionen för mänskliga rättigheter och därmed har handikapprörelsen uppnått ett mål som man kämpat för i decennier. Men festen uteblev och regeringen  får regeringen underkänt av Handikappförbunden.

– Det mycket finns kvar att göra enligt de krav som konventionen innebär. Trots detta har regeringen inte föreslagit några åtgärder med anledning av ratificeringen, säger Handikappförbunden i ett uttalande.

Förbunden kräver en genomförandeplan för hur konventionen skall förverkligas. Planen bör innehålla mätbara mål, en tidsplan samt riktlinjer för finansiering och ansvar.

– Vi känner stor oro för att de brister som regeringen konstaterat i propositionen skjuts på framtiden. I värsta fall blir de åter igen synliga i utvärderingen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, vars mål är att skapa ett tillgängligt Sverige 2010. Först någon gång år 2011-2012 lär den bli utvärderad, skriver förbunden i ett uttalande.

Handikappförbunden finns på www.hso.se

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå