Segern efter den långa kampen en besvikelse

Idag ratificerar Sveriges riksdag FN-konventionen för mänskliga rättigheter och därmed har handikapprörelsen uppnått ett mål som man kämpat för i decennier. Men festen uteblev och regeringen  får regeringen underkänt av Handikappförbunden.

– Det mycket finns kvar att göra enligt de krav som konventionen innebär. Trots detta har regeringen inte föreslagit några åtgärder med anledning av ratificeringen, säger Handikappförbunden i ett uttalande.

Förbunden kräver en genomförandeplan för hur konventionen skall förverkligas. Planen bör innehålla mätbara mål, en tidsplan samt riktlinjer för finansiering och ansvar.

– Vi känner stor oro för att de brister som regeringen konstaterat i propositionen skjuts på framtiden. I värsta fall blir de åter igen synliga i utvärderingen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, vars mål är att skapa ett tillgängligt Sverige 2010. Först någon gång år 2011-2012 lär den bli utvärderad, skriver förbunden i ett uttalande.

Handikappförbunden finns på www.hso.se