Serie ska öka medvetenheten om autism

Den 25 september startar Utbildningsradions nya serie om autism, och förhoppningen är att fler människor ska förstå vad autism innebär.
– Jag vill bidra till att öka toleransen och medvetenheten i samhället, säger Barbro Ljungström, producent för programmen.

Med serien vill Utbildningsradion belysa vad en diagnos inom autismspektrat innebär för individen, men också för syskonen, föräldrarna och för framtiden.

Porträtt av familjer blandas med reportage från skolor där man anpassat miljön, gruppstorleken, personaltätheten och bemötandet efter barn och ungdomar med autism.

Det var när Barbro Ljungström arbetade med programmet Gränssprängarna (om ett fotbollslag där alla spelare har någon form av NPF-diagnos)  som hon fick idén att göra en serie som bara handlar om autism, och hur det är att leva med denna diagnos. 

Från början var tanken att det skulle bli tre eller fyra program, men vartefter hon kom i kontakt med olika personer fick hon tips om fler intressanta aspekter att ta upp. Det blev åtta program men hon säger att hon skulle kunna fortsätta ”hur länge som helst”.

Serien är tänkt att användas inom fortbildning av lärare och specialpedagoger.

– Det är viktigt att all skolpersonal känner till symptomen för autism och förstår när en individanpassning krävs för att hjälpa elever i behov av särskild stöd. I många fall är ”inkludering” direkt ohälsosam för en elev med högfungerande autism eller Aspergers syndrom, och kan alldeles i onödan leda till mobbning med åtföljande hemmasittande för den utsatta eleven.

– Hela skolan vinner på en tidig kartläggning av elevens behov och en anpassning därefter, säger Barbro Ljungström.

I programmen ges flera exempel på hur man kan kringgå elevens problem, som när det handlar om att slippa äta i matsalen, att få en kortare skoldag, att inte behöva gå på en skolavslutning och att ha trygga rutiner och tydliga strukturer för vad som ska hända under skoldagen.

Hon vill också lyfta fram de människor som valt att arbeta med barn och ungdomar inom autismspektrum.

– Jag har mött många specialpedagoger och assistenter som gjort sitt livs yrkesval och jag är djupt imponerad av vilken skillnad de kan göra för sina elever och brukare.

Seriens viktigaste uppgift är dock att ge ökad kunskap om autism till alla.

– Att i mötet med en människa  tänka ”Det här är förmodligen en person med en svårighet” istället för att tänka ”Det här var konstigt!”, är en dröm jag har. Kan jag höja toleransnivån några millimeter och ge människor mer insikt, har jag i alla fall uppnått ett litet mål på vägen till ökad medvetenhet, säger Barbro Ljungström.