Sex berättelser: Vilket stöd behöver anhöriga?

Vilket stöd önskar anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättningar? På konferensen ”Livets möjligheter 2022” deltog många anhöriga för att berätta.

Viktiga erfarenheter

Anna Pella fanns på plats för att fånga upp både anhörigas och professionellas erfarenheter av anhörigstöd. Nu kan du i sex olika texter läsa deras berättelser med olika aspekter på anhörigstöd.

”Jag hade behövt någon att hålla i handen från början”

”Föräldrar behöver bygga sin identitet tillsammans med andra”

”Jag ville bara ha tillbaka mina föräldrar”

”Jag har fått vara min egen karta och kompass”

”Bara för att man fyller 18 ändras inte vårdbehovet”

”Vi möter ofta motstånd när vi pratar om palliativ vård”

Konferens om livslångt lärande

”Livets möjligheter 2022” anordnades av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) den 24-25 oktober 2022 i Stockholm. Temat var ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.