Sex företag skapar jobb för ungdomar med funktionsnedsättning

willys249x240_0.jpg

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Sex företag på Gotland drar igång en gemensam satsning på att skapa jobb för ungdomar med funktionsnedsättningar. Det är Posten, EM, Meca, Willys, Rusta och El-Giganten som erbjuder fasta prövningsplatser.

Foto från Willys-affär.Sex företag på Gotland drar igång en gemensam satsning på att skapa jobb för ungdomar med funktionsnedsättningar. Det är Posten, EM, Meca, Willys, Rusta och El-Giganten som erbjuder fasta prövningsplatser.

Företagen trotsar lågkonjunkturen och startar en så kallad arbetsgivarring för att få fram prövningsplatser, något som annars kan vara extra svårt att få fram under dåliga tider.

Ungdomarna som erbjuds platserna får dels en handledare på företaget, dels en coach från Arbetsförmedlingen.

Även arbetsgivarna får stöd. De får delta i teoretisk utbildning om funktionsnedsättningar. De får också tillgång till specialister på anpassningar.

– Det här är första gången vi samlar resurserna mot en specifik grupp, säger Jaana Elo, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Visby till webbtidningen www.gotlandska.se.

– Det känns bra att kunna erbjuda ungdomar denna möjlighet i vår arbetslivsinriktade rehabilitering, och det är positivt att arbetsgivarna medverkar på detta sätt och ger ungdomarna chansen trots rådande lågkonjunktur, säger hon till webbtidningen.

Läs mer på http://www.gotlandska.se/24972

Publicerad:
2009-01-08

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
arbete


ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark