Sexuella övergrepp på statliga specialskolor

Sexuella övergrepp kan ha pågått under flera decennier på statlig specialskolor. Det avslöjas idag av tidningen Expressen.
Tidigare elever berättar att en lärare tvingade döva skolflickor att klä av sig nakna. Läraren jobbade kvar fram till juni 2013.

Samtidigt anmäler SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett fall av kränkande behandling på Manillaskolan på 90-talet.

– Det eleverna berättar om gör mig bedrövad, säger Greger Bååth, generaldirektör på SPSM, som styr de statliga specialskolorna.

Han har beordrat myndighetens internrevisor att granska skolornas arbete för likabehandling utifrån barns rättigheter, skollagen och diskrimineringslagen.

Anklagelserna om sexuella trakasserier på Manillaskolan och Birgittaskolan riktas mot en lärare som arbetat på skolorna under lång tid och så sent som i år hoppat in som vikarie.

Läraren arbetar inte längre kvar, och avvisar anklagelserna, enligt ett pressmeddelande från SPSM.

I Expressen berättar 15 kvinnliga före detta elever om övergreppen som pågick under lång tid. Redan 1969 väcktes misstankar om missförhållanden, då flera skolflickor vägrade delta i simlektioner. Enligt Expressen har elever slagit larm flera gånger genom årens lopp, utan att få hjälp eller ens bli trodda.

1999 blir den utpekade läraren inkallad till rektorn ”för samtal” och uppges få en varning, men slipper polisanmälan och får fortsätta arbeta.

I veckan anmälde SPSM till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen händelser som utspelade sig på Manillaskolan på 90-talet.
– Det eleven berättar om skulle idag leda till omedelbara åtgärder. Elevens berättelse har berört oss djupt. Det är en allvarlig påminnelse om vuxnas ansvar att alltid ta barns berättelser på allvar, säger Greger Bååth.

SPSM anser att man idag inte kan ”komma vidare i ärendet” vilket man också meddelat den drabbade eleven.
”Vi har försökt ta reda på mer om vad som hänt, bland annat genom att gå igenom den tidigare skolmyndighetens arkiv för att se om det diarieförts någon anmälan mot läraren. Vi har inte hittat några arkiverade eller diarieförda anmälningar”, skriver SPSM.

Den drabbade eleven berättar att skolpersonal vägrade agera mot kränkningar.

– Det skulle inte kunna förekomma idag på specialskolorna, säger Greger Bååth. Nu har specialskolorna andra system för att fånga upp elevers upplevelser av kränkningar.

Skolorna har idag planer mot kränkningar, vilket ska garantera att alla elever känner till sina rättigheter och vad de kan göra om de utsätts.

– Om man som förälder är orolig för hur vi arbetar med detta idag, uppmanar jag till att man kontaktar sitt barns skolas rektor, säger Greger Bååth.