Sju av åtta kommuner struntar i sportlov för alla

Bara var åttonde kommun informerar om sportlovsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning. Det är en drastisk försämring jämfört med 2014, då var sjätte kommun erbjöd information. Det visar en ny granskning från Humana.

Att bara var sjätte kommun informerade om tillgängliga aktiviteter 2014 var en tydlig signal om att det inte är lätt för alla barn att få ett meningsfullt sportlov. Och i år har alltså informationen blivit ännu sämre.

– Barn med funktionsnedsättning måste få möjlighet att aktivera sig under sportlovsveckan precis som deras jämnåriga. Det är tredje året i rad vi gör undersökningen, och ingen förbättring har skett. Detta är särskilt angeläget då många med funktionsnedsättning har svårt att ägna sig åt fritidsaktiviteter på det sätt som de vill, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Det är en dyster granskning som Humana presenterar. Man har granskat den information som kommunerna erbjuder på sina hemsidor och av de 203 granskade kommunerna, är det bara 27 som har information om aktiviteter som är tillgängliga för alla. Och i de flesta fall är det bara ett fåtal aktiviteter som är tillgängliga.

– 2014 hade var sjätte granskad kommun information om tillgängliga aktiviteter, och i år är det bara var åttonde kommun som har detta. I många fall kanske också helt i onödan, då aktiviteter kan vara tillgängliga för alla, men information om detta saknas, säger Jonatan Arenius.

Humana menar att kommunerna behöver bli bättre på att erbjuda fritidsaktiviteter för alla, men framför allt bli bättre på att informera om tillgänglighet på befintliga aktiviteter.

Ohälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning, enligt Myndigheten för delaktighet. Och i en undersökning som Humana tidigare genomfört framgick att fyra av tio med funktionsnedsättning upplevde att de inte kan motionera i den utsträckning de vill.

– Nästan lika många tyckte inte att de har tillräcklig möjlighet att utöva fritidsintressen. Tillgängliga aktiviteter ger inte bara fler möjlighet att ha ett aktivt sportlov, utan bidrar också till att förbättra hälsan för en stor grupp människor. I många fall är det föreningar som står för sportlovsaktiviteterna. Kommunerna bör driva på för att fler aktiviteter ska bli tillgängliga och att det ska finnas information om dem, säger Jonatan Arenius.