ISF: Sjuk- och aktivitetsersättning har urholkats i 30 år

Sjukersättning, aktivitetsersättning och andra delar av socialförsäkringen har urholkats under 30 års tid. Det rapporterade Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) den 25 februari.

LÄS ÄVEN: Så mycket höjs sjuk- och aktivitetsersättningen 2022

Halkar efter löneutvecklingen

Rapporten från ISF visar exempelvis att sjukersättningens reala värde (köpkraften) har legat stilla och kraftigt halkat efter löneutvecklingen.

Den högsta inkomstrelaterade sjukersättningen uppgick 2018 till 18 399 kronor i månaden. Om sjukersättningen hade följt löneutvecklingen sedan 2003 hade ersättningen uppgått till 23 502 kronor i månaden samma år, skriver ISF i rapporten.

Utvecklingen av sjukersättningen
Utvecklingen av den inkomstrelatade sjukersättningen 2002–2018. Ur ISF:s rapport 2022:2.

Utvecklingen för sjuk- och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning ska ge ekonomisk trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. De introducerades 2003 och ersatte det som kallats förtidspension.

Sjukersättning består av en inkomstrelaterad ersättning och av en garantinivå. Garantiersättningen kan lämnas till de som saknar inkomstrelaterad sjukersättning, eller om denna ersättning understiger garantinivån. Garantinivån i sjukersättningen är kopplad till prisindex.

Garantinivån utgjorde 9 593 kronor i månaden 2018. Om ersättningen hade följt löneutvecklingen hade den varit 11 751 kronor i månaden.

Den 1 januari 2022 höjdes garantinivån för sjukersättning till 2,78 prisbasbelopp för en person som fyllt 30 och har sjukersättning, vilket motsvarade en ersättning på 11 190 kronor i månaden.

Ska ge trygghet och minska skillnader

– Socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet i samband med bland annat sjukdom. Den syftar också till att minska skillnader i levnadsstandard mellan olika grupper. Det är därför viktigt att följa upp och utvärdera betydelsen och konsekvenserna av bidragsnivåernas och inkomsttakens konstruktion och utveckling, säger Eva-Lo Ighe, generaldirektör vid ISF.

Men berörda hushåll får inte del av ökade standarden

– Socialförsäkringen ersätter en allt mindre andel av den förlorade arbetsinkomsten när individer inte kan arbeta. Det riskerar att minska försäkringens legitimitet och viljan att bidra till systemet, säger Carolin Sjöholm, utredare vid ISF.

– Hushåll som helt eller till stor del är beroende av garantiersättningar får då inte del av tillväxten och den ökade levnadsstandarden under perioder av reallöneökning, säger Carolin Sjöholm.

DHR: Nedmontering förvärras av ny och höjda avgifter

DHR:s ordförande Åsa Strahlemo kommenterar rapporten:

– Det är en systematiskt nedmontering av den försäkring som ska ge hjälp, stöd och skydd. När vi påtalat detta så har vi fått höra att vi överdriver. Men det har vi inte gjort. Utan det här pågår här och nu. Samtidigt har egenavgifterna ökat för färdtjänst och hemtjänst och nya avgifter införts på hjälpmedel i många regioner.

Rapportens heter ”Utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna under de senaste 30 åren” (ISF Rapport 2022:2).
Läs mer och ladda ned rapporten här.

LÄS VÅR GUIDE: Så funkar sjuk- och aktivitetsersättningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *