Sjuka tonåringar har inte sämre självkänsla

En kronisk sjukdom behöver inte betyda att man får sämre självkänsla. Det visar en magisteruppsats från Sahlgrenska akademin. Studien rör ungdomar med inflammatoriska tarmsjukdomar och visar att ungdomarna överlag inte har sämre självförtroende än friska ungdomar.

Däremot kan man se att ungdomar med svårare sjukdomsförlopp eller separerade föräldrar mår sämre.

Sjuksköterskan Helene Lindfred tolkar resultaten som att ungdomarna har en inre förmåga som hjälper dem att klara sin svåra sjukdom. 71 ungdomar i åldrarna 11 till 16 år ingick i studien och hade alla kroniska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit som ger bland annat diarré och illamående.

Enkätundersökningen som gjordes visade att ungdomarna i regel har samma självkänsla som andra ungdomar i samma ålder. Skillnad på kön, social tillhörighet eller ålder verkar heller inte spela någon roll.

Däremot kan man se att ungdomarna med svårare sjukdomsförlopp har en sämre självkänsla. Även ungdomar med separerade föräldrar hade lägre självkänsla. Ungdomar med en svår sjukdom och samtidigt separerade föräldrar har högst risk att må psykiskt dåligt.

– Självkänslan är en viktig faktor för en god livskvalitet. Nu vill vi ta reda på hur vi på bästa sätt kan hjälpa ungdomarna att må bättre, säger Helene Lindfred.

www.sahlgrenska.gu.se