Sjukersättning trots affärer – men inte utan medicinering

  • Kammarrätten i Göteborg har avgjort två strider om rätten till sjukersättning.
  • I det ena fallet beviljades sjukersättning trots affärer på Tradera.
  • I det andra fallet nekades sjukersättning på grund av ovilja till medicinering.

Tusentals affärer på auktionssajt

Kvinnan fick sjukersättning beviljad 2004, men den drogs in när försäkringskassan upptäckte att hon under två års tid genomfört tusentals affärer på auktionssajten Tradera.

Skatteverket bedömde det som näringsverksamhet – och Försäkringskassan drog slutsatsen att hon visst kunde arbeta.

När hon ansökte om sjukersättning på nytt 2018 blev det avslag hos Försäkringskassan, liksom i högre rätt. Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövning.

Nu har kammarrätten i Göteborg i ett nytt mål (nr 3990-22) kommit fram till att kvinnans arbetsförmåga är helt nedsatt från februari 2021 då hon senast ansökte.

Förutom hjärntrötthetssyndrom har kvinnan diagnoserna tinnitus, IBS (störd tarm) och kronisk sömnstörning samt en komplex och utbredd smärtproblematik.

Hon får behandling vid Smärtcentrum men det väntas inte leda till någon förändring av arbetsförmågan, menar kammarrätten, utan syftar endast till att ge strategier för att leva med värken.

Valde själv att inte medicinera

I ett annat mål avslår kammarrätten i Göteborg (nr 6123-22) sjukersättning till en kvinna med hypersomni som medför kraftig energilöshet och kronisk trötthet. Hon har även koncentrations- och minnessvårigheter samt adhd.

Kammarrätten motiverar avslaget med att kvinnan själv valt att inte medicinera.

Utredningen ger inte stöd för att det finns några medicinska hinder mot en medicinbehandling för aktuella diagnoser. Den ger inte heller stöd för slutsatsen att ytterligare medicinska insatser inte skulle kunna medföra att hennes arbetsförmåga förbättras, skriver kammarrätten.

Kvinnan hade tidigare fått stöd i förvaltningsrätten som ansåg att läkare under en lång tid bedömt att medicinering inte kommer förbättra hennes besvär.