Ska det vara så svårt att satsa på vården?

– Det är mycket tråkigt att det ska vara så svårt att satsa på vården, ett av samhällets viktigaste områden, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar till regeringens budget.

Budgeten för 2008 innehåller inga stora nyheter när det gäller vården och det tycker Anna-Karin Eklund är förvånande.

Vårdförbundet välkomnar dock regeringens planer på att stärka rätten till fast vårdkontakt, vilket är särskilt viktigt för de som har stora vårdbehov.
– Det måste också bli tydligt för patienterna vad de kan förvänta sig av vården. Ett steg i detta är att formulera en samlad och tydlig vårdtagarlagstiftning som vägleder både den som söker vård och vårdgivaren. Vårdgarantin måste tydligare än idag utgå från patienternas behov, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet påpekar att det råder brist på specialistsjuksköterskor inom bland annat psykiatri, operation och narkos.

– Det kan i vissa fall hota säkerheten i vården. Bristen på specialistsjuksköterskor är något som regeringen måste ta på allvar och tillse att fler bereds möjlighet att få ta del av specialistutbildningarna, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet finns på www.vardforbundet.se