Nyheter

Ska det vara så svårt att satsa på vården?

 

– Det är mycket tråkigt att det ska vara så svårt att satsa på vården, ett av samhällets viktigaste områden, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar till regeringens budget.

– Det är mycket tråkigt att det ska vara så svårt att satsa på vården, ett av samhällets viktigaste områden, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar till regeringens budget.

Budgeten för 2008 innehåller inga stora nyheter när det gäller vården och det tycker Anna-Karin Eklund är förvånande.

Vårdförbundet välkomnar dock regeringens planer på att stärka rätten till fast vårdkontakt, vilket är särskilt viktigt för de som har stora vårdbehov.
– Det måste också bli tydligt för patienterna vad de kan förvänta sig av vården. Ett steg i detta är att formulera en samlad och tydlig vårdtagarlagstiftning som vägleder både den som söker vård och vårdgivaren. Vårdgarantin måste tydligare än idag utgå från patienternas behov, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet påpekar att det råder brist på specialistsjuksköterskor inom bland annat psykiatri, operation och narkos.

– Det kan i vissa fall hota säkerheten i vården. Bristen på specialistsjuksköterskor är något som regeringen måste ta på allvar och tillse att fler bereds möjlighet att få ta del av specialistutbildningarna, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet finns på www.vardforbundet.se

 

ANNONS Annons för Humana
ANNONS Annons för HEA
ANNONS Annons för Tobii Dynavox ANNONS ANNONS ANNONS Annons för JAG personlig assistans ANNONS ANNONS
ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS