Ska det vara så svårt att satsa på vården? | HejaOlika

Ska det vara så svårt att satsa på vården?

annakarineklund153_0.jpg

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

– Det är mycket tråkigt att det ska vara så svårt att satsa på vården, ett av samhällets viktigaste områden, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar till regeringens budget.

– Det är mycket tråkigt att det ska vara så svårt att satsa på vården, ett av samhällets viktigaste områden, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar till regeringens budget.

Budgeten för 2008 innehåller inga stora nyheter när det gäller vården och det tycker Anna-Karin Eklund är förvånande.

Vårdförbundet välkomnar dock regeringens planer på att stärka rätten till fast vårdkontakt, vilket är särskilt viktigt för de som har stora vårdbehov.
– Det måste också bli tydligt för patienterna vad de kan förvänta sig av vården. Ett steg i detta är att formulera en samlad och tydlig vårdtagarlagstiftning som vägleder både den som söker vård och vårdgivaren. Vårdgarantin måste tydligare än idag utgå från patienternas behov, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet påpekar att det råder brist på specialistsjuksköterskor inom bland annat psykiatri, operation och narkos.

– Det kan i vissa fall hota säkerheten i vården. Bristen på specialistsjuksköterskor är något som regeringen måste ta på allvar och tillse att fler bereds möjlighet att få ta del av specialistutbildningarna, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet finns på www.vardforbundet.se

Publicerad:
2007-09-21

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
politik


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content