Ska stödet stoppas när godkänt uppnåtts?

Det har blåst upp till ny storm om nya skollagens bestämmelser om särskilt stöd till elever som har funktionsnedsättningar.
Flera handikapporganisationer hävdar att nya lagen i praktiken försämrar rätten till stöd, trots regeringens löften om motsatsen.

Lagen har inga tydliga krav på stöd för elever som uppnått nivån godkänt, vilket innebär att stödet kan dras in för dessa elever.

Dyslexiförbundet slog larm om denna ”fallucka” för eleverna för mer än ett år sedan. I juni 2010 fick man lugnande besked från statssekreterare Bertil Östberg på utbildningsdepartementet.

Enligt Dyslexiförbundets kanslichef Sven Eklöf utlovade statssekretaren en tydligare skrivning i grundskoleförordningen.

Även i en intervju med Föräldrakraft sa Bertil Östberg att grundskoleförordningen skulle förtydliga reglerna, även om han reserverade sig för att han inte visste hur reglerna skulle utformas.

– Men vi ska försöka göra det så tydligt som möjligt, sa Östberg till Föräldrakraft.

Enligt Dagens Nyheter i lördagens, den 3 september, har regeringen nu kommit fram till att några förtydliganden inte behövs.

Till DN säger Bertil Östberg att han aldrig utlovat skärpningar. Han säger också att man kommit fram till att elever med funktionsnedsättningar har tillräckligt lagstöd som det är idag.

Inom Dyslexiförbundet är besvikelsen stor.
– Jag börjar känna mig lurad och förd bakom ljuset, säger Sven Eklöf till DN.

Men kampen lär inte vara över. De två stora lärarförbunden stödjer handikapporganisationernas krav på en lagskärpning.

Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, säger att hon ”instämmer helt i kraven på att skollagen måste skärpas”. Hon efterlyser även bättre utbildning av lärarna när det gäller funktionsnedsättningar.

Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, säger också att lagen inte räcker till. Det innebär att lärare som vill sätta in extra åtgärder kan få nej av ekonomiska skäl.