Skadestånd till de drabbade barnen!

”Felplacerad i särskolan” hör vi om i tv-sändningar och läser i tidningar. I en del fall får vi veta att personer utan utbildning har varit inblandade i att utreda inför inskrivning till särskolan.

Särskolan en viktig skolform för de elever som den är avsedd för. Särskolan står inte öppen för alla, utan det måste föreligga en utvecklingsstörning.

Det är illa att kommunerna har personal, för att utreda och bedöma, som saknar utbildning för uppgiften. De fyra bedömningarna psykologisk, medicinskt, pedagogisk samt socialt ska göras av rätt utbildad personal. Det är oerhört viktigt. Skolinspek­tionen har slumpmässigt gjort granskningar i över 700 utredningar och över 600 är undermåliga och bristfälliga.

Inte en dag för tidigt att Skolinspektionen gör detta, men kommer man att kolla upp om de som gjort utredningarna har den utbildning som krävs? Alltså börja steget före.

Jag har följt dessa frågor under flera år och drivit på hos utbildningsminister Jan Björklund och utbildningsdepartementet. Att Skolinspek­tionen nu finner stora brister förvånar mig absolut inte.

Det måste och borde utgå skadestånd till de drabbade barnen. Jag ser fram emot de förslag på åtgärder som lagman Margareta Åberg tar fram på uppdrag av regeringen, om huruvida personal bör bli skyldiga att anmäla missförhållande i skolan.

Det är djupt kränkande att få en felaktig diagnos och till följd av detta bli placerad i särskolan. Konsekvenserna kan bli förödande inför framtiden. Rättsäkerheten måste finnas och ska avkrävas av kommunerna.

Nu talas det om skadestånd till de fosterhemsplacerade barnen på 40- och 50-talet, barn som hamnade i fosterfamiljer utan tillsyn. Utnyttjade som arbetskraft och utsatta för sexuella övergrepp. Jag hoppas verkligen att upprättelse kommer till stånd för dessa barn.
Jag hoppas också att vi inte, om 10-20 år, behöver ha samma debatt om barn som blev felplacerade i särskolan. +

Stina Engström
Skellefteå