”Skapa bättre nätverk mellan gymnasiet och näringsliv”

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, vill föra samtal över gränserna för att hjälpa alla elever att få bättre möjlighet till arbete efter gymnasiet. Hon vill även se över hur man kan bygga nätverk mellan näringslivet och gymnasiesärskolan.

– Jag vill bjuda in till partssamtal med näringslivet och skolan, både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Nu har vi den nya gymnasieskolan och vi måste ge reformen tid. Men samtidigt är det viktigt att gymnasiet verkligen speglar samhället och näringslivet, därför vill jag att vi möts över gränserna, säger hon.

Hon besökte under måndagen Angeredsgymnasiet i Göteborg, för att höra om Angeredsutmaningen som skolan satsat på sedan december 2013. Projektet syftar till att skapa nätverk för eleverna och ge dem meningsfulla praktikplatser och mentorer ute i näringslivet. Detta på en gymnasieskola där en stor del elever har en annan språklig bakgrund än svenska och många gånger har ett mindre kontaktnät utanför sin stadsdel och familj.

På Angeredsskolan finns även en av fyra riksgymnasium för rörelsehindrade, som arbetar mycket med praktikplatser för sina elever och också varit en av anledningarna till att man dragit igång Angeredsutmaningen.

Men under gymnasieministerns dag på skolan besökte man inte riksgymnasiet för rörelsehindrade, utan fokuserade på den del av Angeredsutmaningen som är kopplad till de övriga gymnasieeleverna.

– Jag blir väldigt inspirerad av att komma hit och få se vad man kan göra. Det känns viktigt att skolorna får resurser och kan arbeta med att ge eleverna nätverk inför framtid. Och detta gäller såklart verkligen för elever med till exempel rörelsehinder och elever i gymnasiesärskolan, säger Aida Hadzialic.

Hon vill se att man ökar resurserna till skolan.

– Vi menar att det är viktigt att vi satsar på skolan genom att till exempel höja lärarlönerna, sänka den administrativa bördan och ge möjlighet till kompetensutveckling för lärarna, säger Aida Hadzialic.

Men några mer konkreta förslag hade hon inte under måndagen.

– Men det som jag framför allt tog med mig härifrån idag är vikten av att öka samverkan. Jag tycker att vi borde se över hur vi kan bygga nätverk mellan näringslivet och gymnasiesärskolan. Även om alla elever har olika förutsättningar, vinner alla på att samverka. Vi behöver fråga civilsamhället vad de behöver och hur vi kan förbereda eleverna på det, säger Aida Hadzialic.

Angeredsutmaningen är en utmaning för näringslivet och ska vara kvar som en permanent del av utbildningen på Angeredsgymnasiet.

– Vi har elever med många olika förutsättningar här på skolan. Både elever med fysiska funktionsnedsättningar men även många elever som har svårare att komma in i samhället på grund av att man inte har några kontakter och samtidigt få förebilder. Samhället är inte anpassat efter individen och det skapar en massa sociala funktionsnedsättningar, som jag skulle vilja kalla det, säger Samuel Engelhardt, utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet.

 


Samuel Engelhardt och Pär Larshans. Foto: Linnea Bengtsson

 

Han är den som står bakom utmaningen tillsammans med Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger, som länge arbetat med att anställa personer med funktionsnedsättning till sina restauranger.

– Genom den korta tid vi har arbetat med Angeredsutmaningen har vi bland annat fått till ett väldigt bra samarbete med Svt, som är engagerade i våra utbildningar, samt många företag som nu satsar på att ge våra elever praktikplatser och bli mentorer. Så vi känner en stark optimism, säger Samuel Engelhardt.

    

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *