Nyheter

Skapa jobb och kapa vinster – så vill socialdemokraterna styra


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialdemokraterna vill skapa ett helt nytt stöd, Kraftsam, för personer som behöver extra mycket hjälp för att få ett arbete.
Partiets skuggbudget föreslår också en ny utredning om privata bolags vinster inom vård och skola.

Socialdemokraterna vill skapa ett helt nytt stöd, Kraftsam, för personer som behöver extra mycket hjälp för att få ett arbete.
Partiets skuggbudget föreslår också en ny utredning om privata bolags vinster inom vård och skola.

Delar av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska slås samman för att ge personer den kraftfulla individuella hjälp som behövs för att få en förankring på arbetsmarknaden, uppger S i sin skuggbudget.

”Individen ska själv ansöka om att få tillhöra Kraftsam och bara de som har stora och/ellerkomplexa behov som inte kan tillgodoses inom den reguljära arbetsmarknadspolitiken kan beviljas detta stöd. Den som antas ska omedelbart få en kvalificerad personlig handläggare somtillsammans med den enskilde utarbetar en individanpassad insatsplan”, skriver socialdemokraterna.

Partiet vill även skapa 1500 nya plusjobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. För personer med psykiska funktionsnedsättningar vill man skapa 1400 platser inom OSA, offentligt skyddat arbete.

Socialdemokraterna vill också stoppa orättvisorna i vården. En statlig kommission för jämlik hälsa ska leta upp oacceptabla skillnader i hälsan och föreslå åtgärder för at minska klyftorna.

Vidare vill man stoppa försämringen av högkostnadsskyddet som regeringen har föreslagit. S vill ge sjukvården en extra miljard kronor för att behålla dagens högkostnadsskydd.

Ett kontroversiellt förslag i S-budgeten är att partiet vill ha en bred utredning om vinst och konkurrens inom välfärden.

”I ett internationellt perspektiv är det ovanligt att tillåta att vinst tas ut ur skattefinansierad verksamhet. I Danmark, Norge och Finland tillåts inte privata skolor att gå med vinst som delas ut till aktieägare. Blir det vinst ska den gå tillbaka in i skolans verksamhet. I Nederländerna och i Kanada gäller samma sak för såväl sjukvård som skolor, ett överskott ska återinvesteras i verksamheten. I Norge drivs sjukhusen i en särskild associationsform, icke-vinstdrivande bolag”, skriver S.

Ett krav från S är att koncerner inom skola, vård och omsorg inte ska kunna sänka skatter genom att ha ”orimligt höga räntesatser på internlån”.

Vårdföretagarna har redan protesterat mot förslaget om att utreda vinster.

– S-budgeten skapar oro i vård- och omsorgsbranschen. Partiet vill via en utredning stoppa vinstutdelning i välfärdsföretag. Ett sådant beslut skulle inte bara hindra utvecklingen av den svenska vård- och omsorgen. Det skulle slå direkt mot patienter, valfriheten och sysselsättningen, säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia