Nyheter

SKL: Nu måste vi storsatsa på utbildning inom funktionshinder

”Vi har uppmärksammat att det här är en jätteviktig fråga”
haraldstrand asafuren aktuellt 929

Harald Strand och Åsa Furén Thulin var överens om att utbildning behövs när de utfrågades i SVT Aktuellt.

 

Vi måste göra en nationell satsning på utbildning för personer som arbetar inom grupp- och korttidsboenden. Det var beskedet från SKL:s Åsa Furén Thulin i SVT:s Aktuellt på onsdagskvällen.

– Vi ser en väldigt väldig tydlig brist på kompetens och det behövs en grundutbildning för just funktionshinderområdet, sa hon vidare.

Åsa Furén Thulin betonade även att det behövs ett mer närvarande ledarskap och att de personer som arbetar på boendena är lämpliga som personer.

Hon fick frågan om varför inget har gjorts för att förbättra missförhållandena under så många år.

– SKL:s politiker, tjänstemän och nätverk har uppmärksammat att det är en jätteviktig fråga. Man har tillsammans med brukarrörelsen jobbat fram en strategi för vad vi behöver ta tag i, svarade Åsa Furén Thulin och hänvisade även till en ”grund för en introduktionsutbildning” som tagits fram i samarbete med Socialstyrelsen.

”Svårt att få politiker att förstå att man inte kan köra över insatsen”

Harald Strand, ordförande för Riksförbundet FUB, har länge kämpat för bättre utbildning och inte minst för kompetens hos den personal som möter hans nu 42-årige son.

– Jag har sett alla problemen i gruppbostäder och jag är inte överraskad [över Uppdrag gransknings avslöjanden]. För min sons del har jag kunnat hantera problemen och han bor idag på ett bra gruppboende. Det är frågor jag alltid har drivit.

– I den individuella planen för min son står det nu vad personalen måste kunna. Det innebar att kommunen var tvungen att utbilda personal.

Många kommuner har, i lagtrots, sparat sig in till den här situationen

– Problemet är att vi har för många kommuner. De är så små att en del inte ens har LSS-handläggare. Då är det också svårt att få politikerna att förstå att detta är en insats som man inte kan köra över, den är lagstadgad.

– Idag är det många kommuner som, i lagtrots, sparar pengar på insatsen, och då blir det så här. Jag är övertygad om att vissa av kommunerna har sparat sig in till den här situationen, sa Harald Strand.

På torsdagsmorgonen kom fler kommentarer från Riksförbundet FUB i ett pressmeddelande:

FUB kommenterar: Genomgripande förändringar behövs för trygga bostäder och goda levnadsvillkor

Läs även

Våld, kränkningar och dödsfall bland 1800 anmälningar |Frustrerade anhöriga beskriver att de undanhålls information

”Vår oro för det mest förfärliga är befogad” | Ulla Adolfsson: Vad kommer att hända våra barn när vi föräldrar inte finns längre?

 

Fler artiklar om detta ämne

Socialstyrelsen (collage)
6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn
Om inte personalens kunskaper blir bättre hotar Socialstyrelsen med regelrätta krav på utbildning
Lex Sarah-anmälningar boende
Övergreppen ökar – IVO hotar med polisanmälan
IVO: Handlingarna kan vara brottsliga och den som utför dem kan dömas till straff
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.
FUB: Låt inte brottsdömda arbeta på LSS-boenden
Har drivit frågan om utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret under mer än 10 år
Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson
Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden
Uppdrag granskning har visat att personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson
Två år efter löftet – problemen har förvärrats
Harald Strand: SKR har huvudansvaret för att inget har hänt, men även IVO brister
Rubriker om LSS-boenden
Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden
Funktionsrätt Sverige: Avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 5: Boende med särskild service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS

 

Denna artikel handlar om

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *