SKL tror inte att Arbetsförmedlingen kan hjälpa unga med funktionsnedsättning

Det är tveksamt om Arbetsförmedlingen får tillräckligt med resurser för att stödja de 27 000 ungdomar som idag har aktivitetsersättning.
Det säger SKL, Sveriges kommuner och landsting, som svar på utredningen Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen.

Utredningen föreslår att dagens aktivitetsersättning avskaffas och ersätts med sjukersättning till unga. Sjukersättningen ska endast beviljas de som ”bedöms att alltid sakna arbetsförmåga”.

Övriga av de 27 000 unga som idag har aktivitetsersättning ska få hjälp av Arbetsförmedlingen att komma ut på arbetsmarknaden, men det tror inte SKL kommer att fungera.

Foto på Per-Arne Andersson.– Den gruppen är mycket stor. Dessutom är behoven inom gruppen mycket olika. Arbetsförmedlingen kommer att få en rejält ökad belastning som i slutändan kan bli kostsamt för kommunerna, hävdar SKL.

{loadposition incontent}– Vi är tveksamma till att Arbetsförmedlingen får tillräckligt med resurser att stödja den här gruppen, inte minst med tanke på dagens konjunktursituation. Om den inte klarar av de nya uppgifterna finns en risk att det i stället blir nya kostnader för kommunerna. En sådan utveckling vill vi inte se, säger Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL.

På SKL:s webbsajt finns hela remissvaret på http://www.skl.se/artikel.asp?A=58351&C=4085