Skol-appen som eleverna vill ha den

Mobilen är på väg att infria förhoppningarna om att vara det bästa kognitiva hjälpmedlet.
I samband med skolstarten släpps Schola Comai, en svenskutvecklad app som täcker in många önskemål från elever som har problem med koncentration och struktur.

Visbyföretaget Comai har de senaste åren tagit fram flera andra hjälpmedel för mobiler.
Grundaren Anna-Karin Bergius fick många förfrågningar om fler appar för elever med olika svårigheter.
I höst blir Schola Comai helt klar för skolan. Först ut är ett antal skolelever i Västra Götaland och i Visby som alla har deltagit i utvecklingen.

– Man beräknar att tre elever per klass har problem med koncentrationen och vårt mål är förstås att nå ut till alla som har svårigheter, säger Miriam von Tiedemann, projektledare på Comai AB.

Appen ska marknadsföras främst till skolor, men det blir även möjligt att köpa enstaka exemplar. Men det är ingen typisk app som man bara laddar ned och kör.

– Vi vill vara med och utbilda användarna eftersom det är så viktigt att implementering blir rätt. Det måste fungera bra från början, annars kan appen bli ”bränd” och sen vill barnet inte använda den. Det är viktigt att få med alla lärare och föräldrar, så att det finns stöd runt omkring, säger Miriam von Tiedemann.

Appen kretsar kring ett schema som anpassas för varje barn, för att göra det möjligt att skapa struktur och prioritera. Lärare och föräldrar kan uppdatera schemat på distans via webben, medan själva appen används på en mobil eller en surfplatta.
Runt omkring schemat finns funktioner för kontakter, tidsuppfattning, pengar, minnesanteckningar med mera.

Sociala berättelser är en intressant funktion. Med hjälp av text och bild kan elev och lärare skapa berättelser i mobilen för att exempelvis hantera en konflikt eller som stöd i en viss situation.
– Vi har sett ett jättestort behov av det här, säger Miriam von Tiedemann.

Appen har tagits fram i samarbete med cirka 15 skolelever och deras lärare och föräldrar.
– Det viktigaste önskemålet har varit att ge barnet stöd för strukturera och prioritera sin dag. Det här är ett sätt att skapa trygghet och lugn. Det är inte bara ett hjälpmedel för skolan utan för hela livet, säger Miriam von Tiedemann.

– Utvecklingen bygger på att vi har haft ett samarbetat med Center för Skolutveckling i Göteborg som i sin tur bidrog med kontakterna till lärare, specialpedagoger, skolledare.

Miriam von Tiedemann menar att appen kan få betydelse i många olika sammanhang.
Det är viktigt att ha koll på tiden när man går i skola. Med den här appen hoppas man förbättra närvaron på lektionerna och därmed också studieresultaten.
– Om man kommer i tid kan man bli mer motiverad i skolarbetet och få bättre självkänsla.

Att hela hjälpmedlet sitter i en ”smartphone” hjälper också till att skapa självkänsla.
– Det viktigaste är att appen är så flexibel att den möjliggör ett självständigare liv. Man kan klara sig på egen hand med detta extra stöd och det syns inte att man har en funktionsnedsättning.
Samtidigt utlovas appen vara så lättanvänd att vilken mobilanvändare som helst ska kunna hantera den.

I september är appen klar för leverans, och om förväntningarna slår in kan det bli en smärre revolution för många elever.

– Den kan ersätta en massa papper och mappar. Med hjälpmedel för sociala berättelser, tidshantering och mycket annat i mobilen behöver man inte sticka ut från mängden och visa att man behöver extra hjälp, säger Miriam von Tiedemann.

En begränsning är att appen endast finns för mobilsystemet Android. En iPhone-version är dock på gång.