Skola ber om ursäkt för att nobbat elev med ADHD

En pojke med ADHD och Aspergers syndrom sökte till en friskola i Västerås, men fick nobben. Nu har skolan bett pojken om ursäkt och ger honom dessutom ett skadestånd på 30 000 kronor.

Skolan nekade pojken plats med motiveringen att man redan hade många elever i behov av särskilt stöd och inte kunde ta emot ytterligare en.

Familjen anmälde skolan till Skolinspektionen som ansåg att skolan brutit mot skollagen. I sin ansökan till skolan hade familjen informerat om pojkens diagnoser men man hade också uppgett att han egentligen inte behövde något extra stöd.

Efter anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen, konstaterades att skolan även brutit mot diskrimineringslagen. DO ansåg att skolans avslag innebar diskriminering eftersom man grundat beslutet på pojkens diagnos och inte hade gjort någon individuell prövning.

Friskolan har nu beklagat att man brutit mot pojkens rättigheter och de problem som det har medfört.  Skolan har även lovat se över rutinerna för antagning.

– En skola har bara i undantagsfall rätt att inte ta emot elever med särskilda behov och i det här fallet fanns dessutom inte heller några särskilda behov, vilket gör det till ett tydligt brott mot diskrimineringslagen, säger Anders Wilhelmsson, jurist på DO.