”Skolan i fritt fall för elever som behöver mindre grupper”

Skolsituationen för barn med osynliga kognitiva funktionsnedsättningar befinner sig i fritt fall.
Skolans stöd monteras systematiskt ned, hävdar föräldranätverket ”Barn i behov” i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, 12 april.

Föräldranätverket angriper bland annat Skolinspektionen, som kritiseras för att ”driva kampanj mot särskilda undervisningsgrupper”, trots att sådana grupper ofta fungerar mycket bättre än vanliga skolklasser.

”Det är svårt att med behärskning tala om vilka risker (Skolinspektionens) beskäftighet utsätter barnen för, som trots svåra funktionsnedsättningar skickas till en skola utan kompetens eller resurser, samtidigt som man stoppar ett fungerande alternativ”, skriver föräldrarna.

Konsekvenserna, anser Barn i behov, blir en diskriminering av elever med annorlunda kognitiv inlärning.

”Förutsättningarna för en inkluderande skola är långt ifrån uppfyllda, men i dagsläget hindrar inget kommuner från att använda termen för att maskera rena besparingar, vilket sker på bred front och i enlighet med skollagens uttolkning gällande tilläggsbelopp. Systematiskt monteras stödet ner och skolsituationen för elever med osynliga kognitiva funktionsnedsättningar befinner sig närmast i fritt fall.”

Organisationen skriver vidare att 13 procent eller 12 700 avgångselever från grundskolan slås ut varje år:

”Uppskattningsvis har hälften neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utanförskapets pris kommer att uppgå till miljarder.”

Föräldrarna anser att vare sig skolmyndigheter, kommuner eller regering tar ansvar.

”Samtliga verkar två sina händer. Regeringen kan inte lägga sig i kommunernas arbete, inkludering går före elevers rätt till en fungerande skolgång, Skolinspektionen jagar de fungerande alternativen, kommunerna lägger ansvaret för det särskilda stödet på rektorerna, som inte får tillräckliga resurser.”

I slutändan måste föräldrar anmäla bristerna till Skolinspektionen, och därmed ”bli skolans fiende, en förödmjukande process för alla inblandade”.

För att lösa krisen behövs en nationell utredning med ett neuropsykiatriskt perspektiv som tar till vara modern forskning.

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *