”Skolan måste vara tillgänglig för alla”

Nu ska landets skolor förbättra tillgängligheten. Och det får inte stanna vid vackra ord. SPSM lanserar en ny modell som ger snabba besked om vad som behöver åtgärdas och av vem.
– Skolan måste vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga, säger Greger Bååth, generaldirektör för SPSM.

Det handlar inte bara om den fysiska tillgängligheten. Lika viktig är den pedagogiska, psykosociala och kommunikativa tillgängligheten.

Allt för att alla elever ska få chans att utvecklas och få den kunskap som krävs för att kunna gå vidare till högre utbildning eller till en anställning.

Mycket återstår att förbättra – men nya verktyg gör det enklare för skolorna.

SPSM testar just nu en ny modell för utvärdering av skolors tillgänglighet, både fysiskt, pedagogiskt, socialt och kommunikativt.

– Vi provar på några skolor nu i höst och har hittills bara fått positiva reaktioner. Till våren räknar vi med en bred lansering, säger Greger Bååth.

Med den nya modellen för tillgänglig utbildning blir det enklare att hitta brister i stödet för alla elever. Skolor kan få snabba besked om vad som behöver förbättras. Och i samråd med SPSM blir det möjlighet att genomföra effektiva åtgärder.

– Vi samarbetar även med handikapporganisationerna som håller på att utveckla motsvarande verktyg, kallat DATE, för eleverna och deras frågeställningar. Vårt eget material riktar sig till lärare och skolpersonal.

– När båda verktygen är klara i början av nästa år kommer vi att koppla ihop dem och lansera dem bredare.

 

Foto på Greger Bååth
– Visst händer det mycket, men för att det ska få bättre effekt behöver arbetet bli mer strukturerat, menar Greger Bååth.

 

Förhoppningsvis blir det då ny fart på arbetet med att göra all utbildning tillgänglig. Med den nya modellen blir det tydligt vad som behöver göras, när och av vem. 

– Det ska vara enkelt, så att man snabbt kan få en god uppfattning och inte upplever dem som en belastning. Vi ska höja golvet för vad skolorna förmår när det gäller tillgängligheten.

SPSM har också ett intressant samarbete med Skolinspektionen.
– Vi hoppas att de kommer att följa upp användningen av instrumentet och ställa frågor om instrumentet har använts och vad resultatet blev.

Greger Bååth tror att kopplingen till DATE, som visar elevernas perspektiv på tillgänglighet, är särskilt värdefull.
– Det är mycket möjligt att finns olika syn på tillgänglighet.

Bakgrunden till satsningen är att SPSM för två år sedan lämnade en rapport till regeringen om hur myndigheten arbetade med tillgänglighetsfrågor för elever med funktionsnedsättning. Rapporten visade att det fanns stora brister.

– Mycket handlar om att öka medvetenheten om hur viktigt det är att arbeta strukturerat. Visst händer det mycket, men för att det ska få bättre effekt behöver arbetet bli mer strukturerat. Om man får mer kunskap kan man göra många förbättringar som inte handlar om pengar, säger Greger Bååth.