Assistans nekad vid skolfrånvaro – föräldraansvar prövas i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra en viktig strid om föräldraansvaret vid personlig assistans för skolbarn.
– Utfallet kommer att påverka alla barn som beviljats personlig assistans med tidsavdrag för skoltid, säger juristen Hanna Brundin.

LÄS ÄVEN: Högsta förvaltningsdomstolen: Rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro

Dom kan tvinga kommuner att ändra bedömningar

Hon glädjer sig över att ha fått prövningstillstånd i den högsta rättsinstansen. Domen blir prejudicerande och kan därför innebära att ett stort antal kommuner måste ändra sina bedömningar av personlig assistans för skolbarn.

– Jag kommer göra allt i min makt för att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa att någon ny prövning av föräldraansvarets omfattning inte ska göras i samband med att barnet är tillfälligt hemma från skolan. Det är de varaktiga hjälpbehoven barnet alltid har med hänsyn till funktionsvariation som gör att tillfälligt utökad personlig assistans behövs och föräldraansvarets omfattning har redan prövats vid rätten till insatsen, säger Hanna Brundin, som arbetar som jurist på Humana.

Målet gäller ett barn som vid 12 års ålder hade en tillfällig sjukdom och därför vistades hemma istället för i skolan. Föräldrarna begärde tillfälligt utökad personlig assistans från kommunen men fick nej. Och kammarrätten i Sundsvall avslog också.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Har kommun och kammarrätt inte förstått?

Hanna Brundin menar att kommunen och kammarrätten inte har förstått varför barnet behöver utökad personlig assistans vid hemmavistelse på grund av tillfällig sjukdom.

– Personlig assistans kan och ska beviljas för barn som på grund av sin funktionsvariation behöver hjälp med sina grundläggande hjälpbehov i större utsträckning än ett barn i motsvarande ålder utan någon funktionsvariation, säger hon.

– I de allra flesta fall görs vidare ett tidsavdrag motsvarande skoltiden om ett barn beviljas personlig assistans all sin vakna tid, då det enligt huvudregeln är skolans personal som ska tillgodose samtliga av barnets hjälpbehov under tiden barnet vistas där. Om barnet är tillfälligt hemma sjuk från skolan på grund av exempelvis en förkylning eller magsjuka behövs därför tillfälligt utökad personlig assistans från barnets hemkommun för de hjälpbehov barnet alltid har på grund av sin funktionsvariation.

”Assistans behövs även vid frånvaro från skolan”

Hanna Brundin förtydligar att det är de hjälpbehov barnet alltid har på grund av sin funktionsvariation som gör att personlig assistans krävs även vid frånvaro från skolan, inte de hjälpbehov som uppkommit på grund av den tillfälliga sjukdomen.

– Ingår det i normala föräldraansvaret att byta blöja på sin 10-åring, mata sin 11-åring eller konstant övervaka över sin 12-åring med epilepsi?

Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra handlar alltså om hur man ska se på ”normalt föräldraansvar” när barn med personlig assistans är tillfälligt hemma från skolan på grund av sjukdom som inte är kopplad till funktionsnedsättningen.

Hanna Brundin hävdar att det inte finns något föräldraansvar i sådana fall, och att utökad assistans därför inte kan nekas.

— Om barnet har beviljats personlig assistans under all sin vakna tid har en bedömning av föräldraansvaret redan gjorts i samband med att rätten till insatsen prövades. Att barnet behöver assistans i sitt hem även under tiden då det skulle varit i skolan om hon var frisk beror alltså inte på den tillfälliga sjukdomen, utan assistansen behövs för de hjälpbehov barnet alltid har på grund av sin funktionsvariation.

Vad är normalt föräldraansvar?

Det är mycket vanligt – och mycket omstritt – att föräldrar nekas personlig assistans och andra stöd med hänvisning till föräldraansvaret.

Läs även artikeln Hon vill riva upp föräldraansvaret som knäcker funkisfamiljer.

Fredrik Malmberg utreder ”avsmalnat föräldraansvar” på uppdrag regeringen. Den 24 maj 2021 blir utredningen klar.

Både Försäkringskassan och kommuner hänvisar ofta till föräldraansvar för att avslå insatser.

Alla föräldrar har ansvar för att ett barns behov tillgodoses. Vid bedömning av rätten till personlig assistans ska myndigheterna bedöma hur stort hjälpbehovet för barnet ifråga är utöver ”normalt föräldraansvar”.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.