Skolinspektionen hyllas för tuffa tag mot brister i stöd

Anmälningar om brister i stödet till skolelever ökade med hela 22 procent till nya rekordnivåer under 2011, rapporterar Skolinspektionen.
Nästan vartannat beslut hos Skolinspektionen innebär kritik mot skolan.
Samtidigt hyllas Skolinspektionen av Attention med utmärkelsen ”Årets ljus”.

Organisationen Attention har utsett Skolinspektionen till ”Årets ljus” för att den statliga myndigheten har gjort granskningar av hur skolan klarar att ge stöd till elever med funktionsnedsättningar.

Tack vare Skolinspektionen har frågor om särskilt stöd i skolan fått kraftigt ökad uppmärksamhet. Det har också blivit enklare att anmäla brister. Nästan hälften av anmälningarna leder dessutom till att skolorna får kritik av inspektionen.

Under förra året gjordes totalt 2 651 anmälningar till Skolinspektionen och BEO, Barn- och elevombudet. Det var en ökning med 17 procent.
Allra mest ökade anmälningar som gällde bristande stöd, där ökningen uppgick till 22 procent och antalet anmälningar var 747.

Det vanligaste klagomålet i anmälningarna är att skolan inte gjort tillräckligt i samband med att en elev blivit kränkt. Mer än 1000 sådana anmälningar gjordes under 2011.
Kränkningar via internet, sms och mms har också ökat de tre senaste åren. I en tredjedel av anmälningarna anser anmälaren att eleven kränkts av personal på skolan, uppger Skolinspektionen.

Andra klagomål gäller bland annat bristande rutiner vid placering av elev i särskola och samarbete mellan skola och hem.

Anmälningarna leder ofta till att Skolinspektionen beslutar om kritik mot skolorna. Under 2011 innebar nästan hälften av besluten kritik mot skolorna. Den vanligaste kritiken gäller särskilt stöd. 332 sådana beslut togs under fjolåret.

Andra vanliga områden där skolorna får kritik av Skolinspektionen är kränkande behandling (290 beslut under 2011) och skolplikt eller rätt till utbildning (149 beslut).