Skolk i betyg trots risk för dubbelt straff

Trots varningar om att elever med funktionsnedsättningar kan drabbas hårdast tänker regeringen införa skolk i grundskolebetyg från och med hösten 2012.
– Det är klart att skolket har att göra med hur mycket man kontrollerar. Min bedömning är att skolket nu kommer att minska, sa utbildningsminister Jan Björklund (FP) vid en presskonferens på onsdagen.

När en statlig utredning förra året presenterade förslaget om skolk i betyg kritiserades detta från många håll. Myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen har uttryckt tveksamheter men värst har kritiken varit från handikapporganisationer.

– Man lägger hela bördan av en bristande skolgång på eleven, men ger inga förslag på åtgärder eller sanktioner för de skolor som misslyckas med att tillgodose elevens behov, sa Attentions ordförande Ann-Kristin Sandberg i ett uttalande då.

Organisationen Attention uppger att många elever uteblir från skolan på grund av allvarliga brister ifråga om stöd och hjälpmedel.
– Våra barn och ungdomar vittnar om en skolsituation som varit så frustrerande att man valt att utebli från undervisningen, eftersom skolan framstår som ohanterlig och de ändå inte lär sig någonting där, sa Ann-Kristin Sandberg.

Hon menar att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att straffas dubbelt genom både kunskapsbrist och en anteckning om olovlig frånvaro i betyget.

På presskonferensen fick Jan Björklund frågan om mobbning eller att man försover sig räknas som skolk.
– Självklart är det skolk om man inte kommer i tid för att man har försovit sig, men om det finns sociala skäl kan rektor i efterhand besluta att frånvaron inte ska räknas som skolk, sa utbildningsministern.

Jan Björklund har infört skolk i betyget redan en gång tidigare. Då som skolborgarråd i Stockholms stad, som under kontroversiella former började föra in uppgifter om skolk i betygen för cirka tio år sedan.