Nyheter

Skolkuratorer hinner inte hjälpa elever med psykisk ohälsa


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Elevernas psykiska problem har ökat samtidigt som skolkuratorernas resurser har minskat. Så ser verkligheten ut enligt en undersökning från fackförbundet Akademikerförbundet SSR.

Elevernas psykiska problem har ökat samtidigt som skolkuratorernas resurser har minskat. Så ser verkligheten ut enligt en undersökning från fackförbundet Akademikerförbundet SSR.

Försämringen har skett trots att skollagen skärpts när det gäller skolornas skyldighet att erbjuda eleverna hjälp av skolkurator.
Enlig skollagen ska alla elever ha tillgång till skolkurator.

Undersökningen visar att hälften av skolkuratorna inte anser sig kunna leva upp till skollagen. Problemen ökar ju fler elever skolkuratorerna har ansvar för.

-Det är helt oacceptabelt att skollagen åsidosätts på det här viset. Skollagens intentioner ska följas, alla elever ska ha tillgång till skolkurator, punkt slut, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

– Vi kräver att kommunpolitiker runt om i landet omedelbart ser över läget på sina skolor och satsar tillräckliga resurser för att skolkuratorerna ska kunna leva upp till skollagen och få mer tid att arbeta med förebyggande insatser.

Fackförbundet kräver också att regeringen ser över man nationellt kan stärka kommunernas arbete mot psykisk ohälsa i skolorna.
– Regeringen måste också förbättra kontrollen och påtryckningsmedlen mot de kommuner som inte tar skollagen på allvar, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR och undersökningsföretaget Novus har intervjuat över 400 skolkuratorer om deras arbetssituation.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tobii Dynavox