Skolmiljön ska rustas för en miljard kronor

Äntligen kan Sveriges skolelever börja hoppas på bättre inomhusluft och ökad tillgänglighet.
En jättesatsning på bättre inomhusmiljö i skolorna väntas ingå i regeringens budgetproposition för 2016.

Detaljerna presenteras om några dagar, men troligen handlar det om cirka en miljard kronor fram till nästa val.
Pengarna ska användas till att rusta upp landets skolor med bättre bullerdämpning, ventilation, ökad tillgänglighet och andra miljöförbättringar.

En sådan satsning fanns med i budgetpropositionen redan för ett år sedan, men röstades då ned i riksdagen.

Besvikelsen var då stor hos organisationer som Astma- och Allergiförbundet och Lärarförbundet.

Enligt en tio år gammal rapport från Boverket och Energimyndigheten hade svenska skolor då ett akut renoveringsbehov för cirka en miljard kronor. Myndigheterna rapporterade även att ytterligare fyra miljarder skulle behvöas för uppföljande renoveringar.