”Skolornas ledning måste också granskas”

Om det är sant att elever som larmat om kränkningar inte tagits på allvar är det ett dubbelt övergrepp på dessa barn.
Det uttalar styrelsen för SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, med anledning av avslöjandet av sexövergrepp på statliga dövskolor.

– Det är mycket angeläget att en ordentlig undersökning nu görs, så att de som är drabbade får upprättelse och det säkerställs att något sådant inte ska kunna hända igen. Skolledningens agerande måste också granskas, skriver SDR:s styrelse.

– Att tillhöra en minoritetsgrupp kan innebära att man utsätts för diskriminering och kränkningar av utomstående. Men när övergrepp sker inom minoritetsgruppen är det extra känsligt och problematiskt.

– Det värsta som kan hända en individ i en minoritetsgrupp är att bli utesluten ur gruppen. Det kräver ett stort mod att våga berätta vad som har hänt, heter det i uttalandet från SDR.

Hörselskadades riksförbunds ordförande Jan-Peter Strömgren instämmer i uttalandet.

– Sexuella trakasserier mot barn är fruktansvärt i sig, men enligt dessa uppgifter har ansvariga vid skolorna dessutom svikit elever som vågat berätta. Det är djupt upprörande, säger Jan-Peter Strömgren.

– Det är helt nödvändigt att gå till botten med vad som hänt, även när det gäller händelser långt tillbaka i tiden, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.

– Det är inte bara viktigt för de elever som har kränkts – det är också avgörande för att familjer till döva och hörselskadade barn ska kunna ha förtroende för att dessa skolor kan erbjuda en trygg skolmiljö.