”Skolpsykolog alltför sällan på plats för elever som mår dåligt”

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Skolpsykologen finns sällan på plats för elever som mår dåligt. Det visar en granskning Skolinspektionen har gjort på 25 grundskolor.

Det är bara en av flera brister som enligt Skolinspektionen visar att elevhälsan inte motsvarar elevernas behov.

Andra brister är att skolorna ofta saknar strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp.

Annons

– Psykisk ohälsa ökar risken för att misslyckas i skolan. Elevhälsans personal, rektor och lärare har därför ett stort, och gemensamt, ansvar att arbeta förebyggande för att fånga upp tidiga tecken på att psykisk ohälsa kan komma att utvecklas, och stötta eleverna till att må bra. Här ser vi att det brister, säger Anna Blom, projektledare Skolinspektionen.

Granskningen omfattar årskurs 6-9 i 25 olika grundskolor och några av de punkter Skolinspektionen kritiserar är:
* Tillgången till elevhälsa är ofta otillräcklig i de granskade skolorna.
* Psykolog befinner sig sällan i skolan.
* Eleverna känner inte alltid till vad elevhälsan kan hjälpa dem med, eller om de själva kan söka upp elevhälsans olika personalgrupper för att få stöd.

Mer om Skolinspektionens granskning finns på www.skolinspektionen.se/elevhalsa

Annons

   

Annons

Artikeln publicerades 2015-06-01

Publicerat av
Redaktionen