Skolverket har tröttnat: Så ska barn i behov av särskilt stöd få rätt hjälp

Skolverket har tröttnat på att elever i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt till. Idag presenterar verket för första gången allmänna råd till landets grundskolor om hur de ska ge särskilt stöd till elever som behöver det.

Skolverket rapporterade nyligen om att det utbredda ”skolket” ofta inte är skolk utan är symtom på att skolan inte har gett rätt stöd.

Idag håller Skolverket ett seminarium som ger en överblick över de senaste årens forskning och utvärderingar när det gäller särskilt stöd i grundskolan.

Helt nytt är att skolverket presenterar allmänna råd som ska ge skolorna vägledning i hur arbetet med stöd ska organiseras.
Den nya vägledningen presenteras av Staffan Engström som är undervisningsråd på Skolverket.

Skolverkets webbsajt finns på www.skolverket.se och där ska informationen om finnas tilgänglig under dagen.