Skolverket kritiserar gymnasieskolor för bristande stöd

 border=Skolverkets webbsida där man även kan ladda ned rapporten om studieavbrott och stödinsatser.