Nyheter

Skolverket kritiserar gymnasieskolor för bristande stöd


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Särskilt stöd till elever i gymnasieskolan är eftersatt och en betydande andel ungdomar lämnar skolan utan fullständiga studier. Det konstaterar Skolverket i en ny rapport. Även gymnasiet har dock skyldighet att utreda och åtgärda en elevs behov av stöd. Skolverket efterlyser nu en attitydförändring hos gymnasieskolorna.
 

 border=Skolverkets webbsida där man även kan ladda ned rapporten om studieavbrott och stödinsatser.
 

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå