Skriver böcker för att hjälpa barn att våga ta plats

– Jag har alltid vurmat för de som inte tar plats, säger Malin Roca Ahlgren, aktuell med två nya böcker om unga med funktionsnedsättningar. Hon skapar skönlitterära figurer som man kan känna igen sig i, och som stärker självkänslan.

”Lucas är inte i skolan” heter hennes senaste bok – om hur lätt det är att komma efter i skolan och hamna i utanförskap. HejaOlika har pratat med Malin Roca Ahlgren om bakgrunden till att hon skriver böcker med unga med funktionsnedsättning i fokus.

Om att vara ung med funktionsnedsättning

– Att vara ung och ha en funktionsnedsättning idag kan vara tufft. Beroende på vilken funktionsnedsättning du har, och hur stora svårigheter, kan det påverka vardagen till den grad att varken vardagssysslor, skola eller sociala relationer fungerar.

– Samtidigt som kunskapen har ökat om olika funktionsnedsättningar, har resurserna minskat för att de unga ska få rätt förutsättningar för att klara sig. Det hjälper inte att vi vuxna runt omkring har mer kunskap, om vi ständigt måste kämpa mot nedskärningarna som resulterar i att de unga står där ensamma och faller.

Om att skriva böcker om funktionsnedsättning

– När min första barnbok om funktionsnedsättningar, ”Coolt med adhd”, kom ut fanns det bara en annan barnbok om adhd på marknaden. Barn slukade min bok och efterfrågan steg. Jag fortsatte därför att skriva fler barnböcker om olika funktionsnedsättningar och funktionssätt som autismspektrat, ångestproblematik, särskild begåvning, introversion med flera.

Så får Malin inspiration till böckerna

– Allting började med att min förstfödda fick diagnosen adhd vid nio års ålder. Jag ville finna en bok till henne för att hon på ett lättare sätt skulle förstå och ta till sig vad det innebar, men eftersom det då bara fanns en bok för små pojkar så bestämde jag mig, där och då, att skriva den själv. Det blev ”Coolt med adhd” som är inspirerad av min dotter och hur diagnostiseringen gick till. Mina andra böcker är också inspirerade av henne, utom boken om AST, autismspektrumtillstånd. I år fyller hon 17.

Vad vill Malin säga med böckerna?

– Eftersom min dotter blev förtvivlad när BUP meddelade att hon hade adhd bestämde jag mig för att jag måste få henne att tänka på det på ett annat sätt. Jag valde därför att det viktigaste budskapet i boken och alla efterföljande böcker skulle bli att det inte bara innebär nedsättningar och svårigheter med att fungera på ett visst sätt, som man gör när man har adhd eller AST eller särbegåvning, utan att det ger coola saker: styrkor och speciella egenskaper som andra inte besitter. Det fungerade på henne. Hon kramade boken, visade den för sin rektor och pratade mycket om den.

Vad kan man lära sig av nya boken ”Lucas är inte i skolan”?

– Den handlar om att bli diagnostiserad med en kronisk sjukdom som kommer i skov. De skoven kan bli så svåra att leva med att man inte orkar gå i skolan. Det drabbade min sistfödda och hans betyg förvandlades, ett efter ett, till streck. Jag som mamma kände mig så maktlös, för att mitt barn drevs mer och mer bort från skolan.

– Utanförskapet växer bland unga, ofta på grund av psykisk ohälsa, stressrelaterad skolångest, prestationsångest, dålig självbild, eller att inte få den hjälp de behöver, på grund av alla nedskärningar som politikerna gjort.

– Jag skrev boken om Lucas för att belysa att det är väldigt lätt att hamna efter i skolan på grund av hälsoskäl, vilket ofta leder till ett undvikandebeteende som i sin tur leder till ännu högre frånvaro.

– Boken om Lucas handlar om en speciell sjukdom, IBD, men kan lika gärna representera andra kroniska sjukdomstillstånd som går i skov. Jag ville också belysa vad det innebär, hur vardagen kan se ut och hur det påverkar skolgången.

– Jag vill ta bort skammen kring att vara annorlunda och ha en sjukdom, och inte våga berätta om den. Boken kan användas för att sprida kunskap hos andra barn, och även skolpersonal.

Vad kan man lära sig av näst senaste boken ”Fänrikshjärta”?

– Den belyser högkänslighet, eller HSP som det också kallas. Det finns lika många barn med HSP som med autismspektrumtillstånd. Även denna gång såg jag att det fanns ett behov. Efter att ha läst boken om Saga tror jag att de flesta barn lär sig att barn som är känsliga också är bättre på att se och höra saker som andra kanske inte lägger märke till. Dessutom lär de sig nog att de högkänsliga klasskompisarna har ett större behov av att återhämta sig och ha lugn omkring sig.

Vilken betydelse hoppas du att böckerna ska ha?

– Jag önskar att de annorlunda barnen får mer självkänsla, mer förståelse från sin omgivning och att de blir mer accepterade för hur de är, istället för att ofta bli utanför för att de inte passar in i normen.

Om Malins egna erfarenheter

– Förutom min familj, har jag flera års erfarenhet i klassrummet där jag sett och mött många olika barn. Jag har alltid vurmat extra för de som inte tar plats. Nu gör jag det inte längre i klassrummet, utan istället genom mina böcker. Jag ger dessa barn en skönlitterär figur att känna igen sig i och som de kan använda som hjälpmedel eller verktyg för att förklara sig själva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *