”Skrota utredningen om fritt val av hjälpmedel”

Skrota utredningen om valfrihet inom hjälpmedel. HRF:s ordförande dömer ut förslagen till fritt val som presenterades i december.

– Man kan inte bara slänga åt folk en check, som bara täcker en del av kostnaden, och säga åt dem att gå ut och köpa, säger Jan-Peter Strömgren i en intervju i Auris, medlemstidningen för HRF, Hörselskadades riksförbund.

Strömgren betonar att hjälpmedlen är en del av vården.

– Självklart är vi positiva till att enskildas delaktighet ökar. Men behovet ska styra och inte ekonomin. Man ska få en medicinsk bedömning och kvalitativt bra vård, inklusive hjälpmedel, säger Jan-Peter Strömgren till tidningen.

Den statliga utredningen ”Hjälpmedel – delaktighet och valfrihet” blev klar i december.
Där föreslås att landsting och kommuner ska bli skyldiga att ta hänsyn till enskilda brukares önskemål. Försök med personliga budget föreslås också. Utredningen beskriver också hur ansvaret för den ökade valfriheten ska fördelas mellan brukare, leverantörer och förskrivare.

Men HRF är alltså mycket missnöjt med förslagen.
– Vårt krav är att man ser över hela paketet och gör en ordentlig utredning, säger Jan-Peter Strömgren till tidningen Auris.