Skyddet urholkas – Barnförsäkringar får hård kritik av Finansinspektionen

Barnförsäkringarna får svidande kritik av Finansinspektionen. Ungdomar får vänta onödigt länge på ersättning. Svårt sjukt barn kan helt förlora sin rätt till ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringen.
”Det är risk för att konsumentskyddet urholkas”, skriver Jan Sjödin på Finansinspektionen i en rapport.

Nästan 1,6 miljoner svenska barn och ungdomar har sjuk- och olycksfallsförsäkringar, men att döma av Finansinspektionens undersökning är värdet av dem ofta tveksamt.

Finansinspektionen nöjer sig inte med att påtala bristerna utan begär att Konsumentverket också granskar villkoren för sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn.
Inspektionen uppmanar också försäkringsbolagen att förbättra informationen om att föräldrarnas val av ersättningsform från Försäkringskassan kan påverka utbetalningen av bolagens ersättningar.

Att barnförsäkringarna har allvarliga brister är ingen överraskning. Sedan år 2004 har antalet klagomål på sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn ökat med 70 procent.
– Ökningen av klagomål och bolagens förhållningssätt till Försäkringskassans regler är orsakerna till att vi valt att granska konsumentskyddet vid denna typ av försäkring, skriver Finansinspektionen.

Föräldrar som har allvarligt sjuka barn kan välja mellan två olika ersättningsformer från Försäkringskassan – vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning. Ersättningsformerna skiljer sig åt i ersättningsnivå och i möjligheten att kunna vara ledig från arbetet för vård av barnet.

Alla försäkringsbolagen ger ett ekonomisk skydd för föräldrarna som kallas vårdersättning, som ska täcka merkostnader som för tillsynen av ett allvarligt sjukt barn.
– Vårdersättningen utgår dock bara till de föräldrar som väljer att få vårdbidrag från Försäkringskassan och inte till dem som väljer tillfällig föräldrapenning. Ett av försäkringsbolagen uppger att det beviljar vårdersättning även när föräldrarna har valt tillfällig föräldrapenning. Det framgår dock inte av bolagets försäkringsvillkor, skriver Finansinspektionen i sin rapport.

Finansinspektionen kritiserar också bolagens prövning av ekonomisk invaliditet för ungdomar.

– Vi ser en risk för att konsumentskyddet urholkas, eftersom bolagen skjuter sitt beslut om ersättning för ekonomisk invaliditet på framtiden, genom att göra frågan beroende av framtida intyg från Försäkringskassan, heter det i rapporten.

Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut till ungdomar som har nedsatt arbetsförmåga, men kräver nästan alltid ett intyg från Försäkringskassan som bekräftar att arbetsförmågan är nedsatt för all framtid.
Detta ställer till problem eftersom Försäkringskassan numera omprövar arbetsoförmågan vart tredje år oavsett om den är permanent eller temporär, konstaterar Finansinspektionen.

Många klagomål hos Konsumenternas försäkringsbolag handlar om att det är svårt att få ut ersättningen. Bolagen vill inte ens påbörja en egen prövning utan intyg från Försäkringskassan.

Bolagen som Finansinspektionen har granskat:
Trygg-Hansa, If Försäkringsbolag, Länsförsäkringar, Folksam, Skandia Liv, Vesta Skadeför-säkring, Lantbrukarnas Riksförbund, Salus Ansvar och Dina Försäkringar.
Det finns idag cirka 1,6 miljoner sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn.

Läs hela rapporten på http://www.fi.se/Templates/Page____10196.aspx