Slut på den ensamma kampen – Funktionsrättsbyrån rycker ut

Med start hösten 2021 kan nya Funktionsrättsbyrån hjälpa dig i kampen mot myndigheter för att förverkliga dina rättigheter.

– Vår vision är att Funktionsrättsbyrån blir en stark rikstäckande aktör dit människor med funktionsnedsättning kan vända sig för att få individuellt stöd, säger Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Bakom den nya byrån står Funktionsrätt Sverige som har 46 olika medlemsförbund med totalt 400 000 medlemmar.

Byggs upp under tre år

Funktionsrättsbyrån finansieras under tre år med med pengar från Allmänna arvsfonden.

– Genom Arvsfonden får vi möjlighet att tillsammans med funktionsrättsrörelsen bygga upp verksamheten under projektets tre år, men stödet behöver finnas kvar så länge som människors rättigheter inte tillgodoses, säger Nicklas Mårtensson.

Allt svårare att få rätt mot myndigheter

– Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Hur överklagar man ett avslag? Läs mer om överklaganden och behovet av rättshjälp i LSS-skolan 2021, lektion 11.

Byrån byggs upp stegvis. Primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och anhöriga som behöver stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Ska stärka enskilda i kampen

– Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Byrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället, säger Nicklas Mårtensson i ett pressmeddelande.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *