Nyheter

Slutspurt för ny assistansutbildning

”Om man inte har koll på rättigheter och skyldigheter blir det svårt att säga ifrån och att ställa krav”
synka statister 1200

Det här gänget möter du i nya utbildningen Synka. Personerna på bilden förekommer i utbildningen med uppgift att förklara vad personlig assistans innebär. Foto: Johnér Bildbyrå.

 

Uppdatering 15 april 2020: Utbildningen är nu släppt på synka.org.

Idén var att stärka assistansanvändares egenmakt. Nu har det blivit ett stort utbildningsprojekt för både assistansanvändare, arbetsledare och personliga assistenter.
Nu under coronakrisen kan utbildningen ”Synka” dessutom bli ett verktyg för att rekrytera nya assistenter från branscher som tvingats friställa.

Under två år har användare, assistenter, anordnare, gode män med flera hjälpts åt för att skapa den nya utbildningen.

Det har resulterat i dels en introduktionsutbildning för alla, dels separata utbildningar för användare, assistenter och arbetsledare.

Kan smygstarta

Planen har varit att släppa utbildningarna på både svenska, engelska och arabiska i maj. Men nu kanske starten tidigareläggs till april.

– Vi vill gärna lansera tidigare så att vi kan erbjuda utbildningen till personer som under coronakrisen blir friställda och som kan tänka sig att jobba som personlig assistent. Vi har inlett en dialog med Arbetsförmedlingen, säger Johanna Hedgårdh.

Hon är projektledare för Synka, som är ett projekt som drivs av Intresseorganisationen för assistansberättigade, IfA, med stöd från Arvsfonden.

Synka-utbildningen blir alltså inom kort tillgänglig på webbsidan www.synka.org Utbildningen för personliga assistenter vänder sig till assistansanordnare som får betala 295 kr per assistent, i övrigt blir utbildningarna kostnadsfria.

Tillgänglig för alla

En av styrkorna är att man satsat helhjärtat på att göra utbildningen tillgänglig och begriplig för ”alla”.
– Vi har haft många samtal med olika målgrupper för att knyta ihop allt, säger Johanna.
– Användartesterna har varit väldigt spännande, våra utvecklare har haft möjlighet att möta slutanvändaren och att till exempel sitta bredvid en person som ex använder ögonstyrning.

I fokus har stått assistansanvändares önskan om att stärka det egna inflytandet över assistansen, och man har utgått från det material som IfA utarbetat genom många år.

– Det har varit en jätteutmaning att hålla det kort. Vi har haft många diskussioner om hur vi ska ”få med allt” på en timslång utbildning. Det kan man förstås inte, men vi har gjort ett väldigt bra försök, och alla viktiga delar är med, säger Johanna.

En grund för nya assistenter

Hon menar att Synka, som är helt digital och webbaserad, inte kan ersätta ”fysiska” utbildningar.
– Men det är en väldigt lättillgänglig utbildning som vi hoppas får stor betydelse. Idag blir många assistenter rekryterade i hast och skickas ibland ut på uppdrag utan utbildning. Synka kan ge dem en bra grund att stå på.

Efterlyser nya utbildningar

För några månader sedan blev statlige utredaren Lars Lööw klar med sin utredning om yrket personlig assistans, och han föreslog då att Socialstyrelsen skulle ta fram ett utbildningsmaterial för att förbättra kompetensen.

– Med Synka finns nu en utbildning som gör det jobbet, och som vänder sig till alla fyra uppdragen; användare, arbetsledare, assistent och anordnare.

– Man ska inte nöja sig med bara denna utbildning utan det behövs utveckling hela tiden. Vårt projekt har ytterligare ett år på sig då vi kommer att utveckla Synka ytterligare. Det kan handla om att vi får synpunkter som gör att vi vill förbättra innehållet, eller om det görs lagändringar. Vi hoppas också kunna erbjuda utbildning för fler målgrupper. Till exempel skulle det mycket väl kunna bli en utbildning som vänder sig till anhöriga och gode män.

Kan minska konflikter

Vilken betydelse kan utbildningen får för kvaliteten på assistansen?
Johanna lyfter fram ett par exempel. Hon menar att uppdragen som assistansanvändare, personlig assistent och arbetsledare behöver förtydligas, så att alla får klart för sig vilket ansvar man har.

– Med tydligare uppdrag minskar konflikterna, och irritation som skapats av att man inte vet vad som gäller. När användare och assistenter inte har koll på sina rättigheter och skyldigheter blir det svårt att säga ifrån och att ställa krav.

Tar upp dilemman

Utbildningen tar upp ett antal dilemman som kan uppstå inom personlig assistans.

– Det kan vara något så vardagligt som att det är upp till assistansanvändaren att bestämma om assistenten ska sitta med och äta vid matbordet. Med utbildningen tydliggör vi att det är hen som bestämmer, säger Johanna Hedgårdh.

 

Fler artiklar om detta ämne

Rasmus Isaksson.
Vill stoppa utnyttjandet av assistenter: Betala för all arbetstid
Assistenter förväntas jobba flera korta pass eller acceptera att inte få betalt hela den tid hen är på plats
Personlig assistans. Foto: Anna Pella.
Nya siffror om covid-19 inom personlig assistans, men ännu ingen överblick
Socialstyrelsen: En utmaning att nå ut med information till alla som berörs
Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson
Så vill Lars Lööw förbättra jobbet för 100 000 personliga assistenter
Tre av fyra assistenter vill ha mer kunskap om lagar, arbetssätt, och om användarens funktionsnedsättning – 75 000 behöver utbildas!
Henrik Petrén
Utredning om assistentyrket hyllas – men stor oro för fortsatta försämringar
”Assistansersättningens schablonbelopp måste höjas om assistenter ska ha bra arbetsvillkor”
Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.
Expertsvar: Arbetsgivaren måste skapa en god arbetsmiljö, oavsett hur arbetet ser ut
Är självbestämmande viktigast? Eller arbetsmiljön? Svaret är nej på båda
Personlig assistans. Foto: Anna Pella.
Så blir du en bra personlig assistent
Ur Tema Assistans i Föräldrakraft nr 4, 2014.
Foto: Anna Pella.
När gästerna aldrig går hem
Ur Tema Assistans i Föräldrakraft nr 4, 2014.

 

ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för HD Motion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *