”Små steg framåt betyder mycket”

De tidiga skolåren är avgörande för att unga med funktionsnedsättning ska lyckas få jobb.
– Vi måste skapa en förståelse för att vi alla är olika, säger Anders Westerholm, affärsutvecklare inom Solhagagruppen.

Varför satsar ni på Almedalen?
– Vi vill lära oss mer av andra och samtidigt ta chansen att dela med oss av egna erfarenheter av helhetsinsatser för personer med funktionsnedsättningar. Almedalsveckan är en bra plattform för samverkan.

Varför är debatten Vägen till arbete så viktig?
– För att utanförskap är så oerhört nedslående och kostsamt.

Hur vill ni förändra så att fler får jobb?
– Grundläggande är förståelse för och acceptans för olikheter, att vi alla ser och upplever världen på olika sätt. Det finns otaliga exempel på när detta brister, när en person inte ges möjligheten i arbetslivet för att han eller hon exempelvis har svårigheter att agera socialt inom ramen för vad som anses vara ”normalt”.

– På samma sätt finns det många goda exempel där just förståelse, acceptans och uppskattning av olikheter har skapat sammanhang för individen att utvecklas i. Detta synsätt behöver implementeras så tidigt som möjligt i livet, helst redan i förskolan för att sen följa med hela vägen till arbetslivet.

Vad gör ni själva?
– Viktigast för oss är att utnyttja individens styrkor. Eftersom vi har ett brett spektrum av tjänster genom hela livet ser vi vikten av tidiga insatser. Redan i förskola, skola och under fritidsinsatser måste barn få möjlighet att utveckla och hitta styrkor och intressen för att grundlägga de färdigheter som sedan kan användas i praktik, arbete och högre utbildning.

– Långsiktighet och framförhållning är viktigt, det kan vara svårare att ändra riktning om man redan hunnit gå fel och misslyckats.

Vad bör andra göra?
– Skolåren är avgörande för vägen till arbete. Alla berörda – Skolverket, anhöriga, intresseorganisationer, skolor etcetera – är eniga om att undervisningen behöver anpassas för elever med olika typer av stödbehov. Enigheten måste översättas till rätt ekonomiska förutsättningar.

Varför är det viktigt med en helhetssyn?
– Ibland krävs det väldigt små steg framåt för att en individ ska uppleva framgång istället för misslyckande. Det kan handla om att en 15-åring i kaos kommer till oss. Fem år senare flyttar han till egen lägenhet, har ett deltidsarbeteoch har fått en gnutta livsglädje i bagaget.

– Vägen dit består av små delar där alla inblandade har en helhetssyn och långsiktighet. Tyvärr brister helhetssynen när det handlar om stödinsatser. Socialtjänsten, skolan, försäkringskassan och kriminalvården ser ofta separata problem, istället för gemensamma möjligheter.

Varför är du så engagerad?
– Jag vill tro på en värld där olikheter premieras och alla ges möjligheten att lyckas utifrån sina förutsättningar. Jag är livrädd för ett samhälle där vi, likt robotar, pressas ut från färdigtryckta mallar.

Vilka frågor hoppas du står i fokus i Almedalen i år?
– Skolan, omsorgen och jobben.