Smekmånaden är över

Blir det några jobb? För snart ett år sedan samlades nyckelaktörerna för att diskutera vägen till arbete för personer som har funktionsnedsättning.
Ambitionerna var höga och alla var överens om att krafttag behövs.

Ett år senare samlas politiker, myndigheter och organisationer på nytt i Visby. Föräldrakraft anordnar för andra året debatten ”Vägen till arbete”, den 3 juli 2012 klockan 15, mitt under Almedalsveckan.

Debatten ska ge svar på frågan hur det har gått med de höga ambitionerna: Blir det några jobb, eller försämras situationen?

Debatten äger rum två år före nästa riksdagsval. För regering och opposition är det halvtid.

Den stora Funka-utredningen om lönebidrag och andra jobbstöd är presenterad. Utredaren avslöjar allvarliga brister som gör det svårt att få en rättvis chans till jobb.

Smekmånaden är alltså över, både för regering, opposition och arbetsmarknadens parter. Frågan alla ställer sig är: Var finns krafttagen som ska förbättra sysselsättningen?

Är nya lösningar äntligen på gång, eller håller man på att sänka ambitionerna? Siffrorna väcker oro. Antalet unga förtidspensionärer med aktivitetsersättning ökar fortfarande. Den stora uppmärksamheten kring jobbfrågorna har ännu inte gett tydliga resultat.

Två år före valet är det hög tid för regering och opposition att ge besked om vad man vill göra.

Vilka förslag går man till val på? Ska dagens stöd rivas upp, som föreslås av den nya Funka-utredningen? Hur ska utvecklingen mot allt fler unga förtidspensionärer vändas?

Många befarar att läget förvärras ytterligare om inte politiker, arbetsgivare och fackförbund tar nya initiativ.
Goda exempel och entusiasm hos eldsjälar spelar stor roll, men räcker inte.

Under debatten den 3 juli hoppas vi att alla nyckelaktörer ger besked om hur arbetsmarknaden ska bli öppen och rättvis.