Smulan – och 10 andra tips inför Leva & Fungera

Servicehundar, syskonprojekt, idrott och arbetsmarknad. Och mycket annat.

Här bjuder vi på fler tips inför Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg den 16-18 april 2013. Tipsen är hämtade ur den officiella mässtidningen, Föräldrakraft nr 2, som utkom i slutet av mars.

 

Servicehundar – för ett bättre och tryggare liv

Hur kan en hund underlätta livet och öka tryggheten? Om detta har Svenska Service- och Signal­hunds­förbundet mycket kunskap. Och på Leva & Fungera passar man på att dela med sig av erfarenheterna.

– Vi kommer att delta med monter och uppvisningar varje dag med våra hundar. Hälsa gärna på oss i vår monter och träffa förare med hundar av olika raser och storlekar, säger Inger Kling på förbundet.

Inger kommer själv att delta för att berätta hur hennes liv med diabetes blivit friare och tryggare tack vare diabeteshunden Smulan.

 

 

Syskon får inte glömmas bort

Bild

Hur pratar man med små barn om funktionsnedsättning? Syskonprojektet bjuder på många tips.

Syskonprojektet visar upp sina verktyg för samtal med barn om funktionsnedsättningar. Det handlar bland annat om animationer, berättelseböcker och känslokort – allt för att underlätta samtal med barn som har syskon med funktionsnedsättning. Ågrenska kommer också att puffa för de utbildningar om syskonrollen som just nu planeras.

I Ågrenskas monter får man tips om hur man gör en berättelsebok som hjälper barn att prata om många olika situationer. Boken börjar med att barnet ritar sig själv och sin familj och slutar med fokus på positiva tankar om nuet och framtiden. Däremellan har samtalet tagit vägar över både det roliga och svåra i livet.

Ågrenska visar också hur man kan arbeta med ”känslokort” som björnkort, pratkort och smileys. Det har visat sig att barn ofta bär på andra känslor och tänker på andra sätt än vad vuxna tror.
Känslokort kan göra det lättare att prata om sig själv, om funktionsnedsättning och om syskonrollen.

De två dockorna Harry och Ida kommer också att gästa Ågrenskas monter.
– Våra dockor har ståskal, ortoser och glasögon och kan berätta för barnen om sig själva, sina kompisar i skolan och förskolan. De berättar om saker de har lätt för och saker de har svårt för att göra. Ibland ställer de frågor till gruppen om hur de gör i olika situationer, till exempel när folk frågar och tittar, säger Anders Sandegård på Ågrenska.
– Dockorna är ett bra hjälpmedel för samtal om funktionsnedsättningen, för både barn med diagnos och deras syskon.
Nationella funktionen för sällsynta diagnoser är för första gången på plats på Leva & Fungera.

Mer information finns på de här webb­sidorna:
www.syskonkompetens.se
www.agrenska.se
www.nfsd.se

 

 

Hannes – ett av dragplåstren på spännande scenprogram

Foto

På Leva Scen & Bar anordnar Bräcke Diakoni under onsdagen, den 17 april, flera föreläsningar. Bland programpunkterna märks filmvisning om delaktighet, information om vad en personlig koordinator och ett personligt ombud innebär, iPad-projekt inom habiliteringen, djur i vården, grön rehabilitering och tolkning av Evert Taubes låtar.

Upp­trädandet står Hannes Glavå, 22 år, för. Han har gått på Riks­gymnasiet i Göteborg och deltog under sista terminen i ett praktikprojekt genom Bräcke Diakoni.
– Det var jättebra, jag hjälpte till med att undersöka tillgängligheten för funktionsnedsatta på Naturhistoriska museet i Göteborg och stod i receptionen och var med som ett extra stöd vid guidningar.

Ett av Hannes största intressen är vissång och under onsdagen kommer han att uppträda på lilla scenen med visor skrivna av Evert Taube.
– Det är poesin i visorna som fångat mitt intresse! Fokus ligger på att förmedla textinnehållet och jag ser mig själv mer som en berättare än en sångare.
Tidigare har Hannes uppträtt vid julbord och aktivitetsdagar för Ågrenska.

www.brackediakoni.se

 

Fler tips från Bräcke Diakonis scenprogram

Ipad som pedagogiskt verktyg för barn med funktionsnedsättningar. Ett projekt på Förskolan Stegen för ökad möjlighet till kommunikation, samspel och självständighet.

Personlig koordinator underlättar i vardagen. För familjer som har barn med funktionsnedsättning är det många bitar som skall passa ihop.

Studera vidare – är det lika lätt för alla? PO Larsson och Rachel Hadodo från Göteborgs universitet samtalar med två studenter.

Personligt ombud – frågor och svar kring psykiska funktionsnedsättningar.

Hund i vård. Vad kan man använda hunden till och hur påverkar den människor i vården?

Grön rehab – hur man får mer natur i rehabiliteringen.

 

Låt ögonen styra datorn

Foto

Om man inte kan använda händerna för att styra datorn med mus och tangentbord kan ögonstyrning vara lösningen. 

En ny modell av Tobii PC Eye visas på Leva & Fungera. Den är betydligt enklare att montera på datorskärmen än föregångaren och den behöver ingen extern ström utan går på datorns USB-koppling.

Programvaran har också förbättrats med en automatisk uppförstoringsfunktion så att träffprecisionen blir mer exakt.

www.tobii.com

 

 

Aiai växer med nya finesser för assistans

Foto

Aiai lanserar flera nyheter i den populära webbtjänsten för administration av personlig assistans som nu har fler än 23 000 användare.

Bland nyheterna finns avancerat grundschema, digital personakt och ärendehantering.
Med de nya funktionerna får man bättre kontroll över allt som ingår i administrerandet av assistans.
Syftet är att ge ett bra stöd för den dokumentation och uppföljning som Socialstyrelsen kräver.
Ärendehanteringen ger kontroll över alla löpande arbetsuppgifter kring assistans.

Nyheterna har tagits fram tillsammans med flera av Aiai:s kunder och bygger alltså på deras behov och önskemål. Informationen har hög säkerhet genom att konfidentiella uppgifter kräver inloggning med Bank-id. Aiai har sedan tidigare bland annat tidrapport med elektronisk signatur.

www.aiai.se

 

 

Skola, idrott och arbetsmarknad i fokus när Furuboda visar upp sig

Foto

Furuboda är en välkänd verksamhet som många har haft kontakt med – men som ofta överraskar med den stora bredden på aktiviteterna.
Därför kommer Furuboda att ha ett specialtema på mässan, nämligen ”Upptäck ditt Furuboda”.

– Vår monter ska utvecklas med mässbesökarnas medverkan, säger Daniél Tejera, direktor för Furuboda.

– Furuboda har sedan starten formats av människor, medarbetare men framförallt besökare och deltagare. Vi möter många på mässan som har en upplevelse av Furuboda. Vi vill fånga många upplevelser av Furuboda och visa på den bredd av verksamhet som vi har. Det blir spännande!

Några exempel på Furubodas breda verksamhet som visas på Leva & Fungera:

• På plats i montern finns Furubodas så kallade ambassadörer – ungdomar som kämpar för att bryta fördomar, öka kunskapen och inte minst förbättra möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att få en rättvis chans på arbetsmarknaden. Två av dem, Emma Jönsson och Frida Samuelsson, träffar du i montern under mässdagarna. Mer om ambassadörerna kan man läsa på kompetenscenter.furuboda.org/ambassadorer

• Furubodas idrottsprojekt i3  tipsar om möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara aktiva inom idrottslivet. Projektet drivs av Furuboda tillsammans med Skåneidrotten och Svenska Handikapp­idrottsförbundet.
– Just nu håller vi på att rekrytera en ny kull deltagare för kommande utbildning, säger Daniél Tejera.
Man kan följa projektets nyheter och blogg på webbsidan www.arvsfondsprojekten.se/projekt/i-3-idrott-identitet-och-inklusion

• Furubodas folkhögskola visar förstås upp sitt utbud och deltagare berättar om olika kurser. På Furuboda Folkhögskola har cirka hälften av deltagarna en funktionsnedsättning.

– Fortsatt stort intresse för våra läsårskurser. Vi har flera allmänna kurser på olika nivåer. Nyhet från hösten är en idrottsprofil som man kan välja som komplement till sin kurs. Vi vill inspirera kursdeltagare med funktionsnedsättning till aktivt idrotts­utövande, säger Daniél Tejera.

www.furuboda.org

 

 

”Klockan är fem minuter i tolv”

Foto

Svea är namnet på en ny talande klocka, som dessutom talar analogt på svenska. Svea visas upp av Iris Hjälpmedel i vars monter man även hittar smarta hjälpmedel som Penny Talks och fickminnen.

– Vi lanserar ett antal enkla hjälpmedel som är roliga och nyttiga och gränsöverskridande. Bra för alla – men nödvändiga för en del. Främsta behovsområdet är struktur och planering, säger Jörgen Andersén, vd för Iris Hjälpmedel.

www.iris.se