Nyheter

Snabb ökning – nu 100 döda i covid-19 inom LSS-boende och assistans

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Både smittan och dödstalen för covid-19 har under hösten fortsatt att öka inom LSS. Antalet avlidna personer på LSS-boende och inom personlig assistans uppgår nu till 100. Det framgår av statistik som Socialstyrelsen släppt denna vecka. Samtidigt rapporteras antalet smittade vara uppe i 1825 personer.

En tydlig trend är att åldern på de avlidna är mycket lägre inom LSS-boende och assistans jämfört med övergripande statistik för riket.

För personer med LSS var det stora flertalet (nästan 70 procent) avlidna yngre än 70 år, medan genomsnittet för riket endast är cirka 20 procent avlidna yngre än 70 år.

Annons

Tre gånger högre

Dödstalen för personer med assistans eller LSS-boende är också betydligt högre än riksgenomsnittet.

I riket som helhet har endast cirka 0,07 procent avlidit i covid-19, medan motsvarande siffra för boende inom LSS och assistansanvändare är 0,2 procent – eller cirka tre gånger högre.

LSS-boende

1276 personer på LSS-boende har smittats av covid-19 enligt statistik från Socialstyrelsen den 7 december. Det motsvarar 4,3 procent av alla som har boende enligt LSS. Av dessa var 750 män och 526 kvinnor.

Annons

59 personer på LSS-boende hade rapporterats avlidna i covid-19, varav två tredjedelar var män. Hela 70 procent av de avlidna var under 70 år gamla.

Flest döda rapporterades i Stockholms län (21 personer) och Västra Götaland (13 personer). Uppsala och Dalarna rapporterade vardera 4 avlidna. Uppgifter saknas från ett tiotal län, enligt Socialstyrelsen av sekretesskäl.

Antalet smittade av covid-19 med LSS-boendeinsats ser ut så här fördelat på län:
Stockholm 401
Västra Götaland 236
Skåne 86
Östergötland 75
Uppsala 64
Jönköping 55
Västmanland 43
Örebro 42
Norrbotten 34
Dalarna 32
Gävleborg 32
Södermanland 31
Kalmar 29
Västernorrland 21
Kronoberg 19
Blekinge 17
Jämtland 17
Halland 15
Västerbotten 14
Uppgifter saknas för Värmland och Gotland.

Annons

Personlig assistans

Samtidigt rapporterades knappt 3 procent av landets alla assistansanvändare ha smittats av covid-19. Det motsvarar 549 personer, med antingen kommunalt beslutad personlig assistans eller statlig assistansersättning.

41 personer med assistans rapporteras ha avlidit, varav 63 procent var under 70 år gamla. Av de avlidna var 28 män och 13 kvinnor.

Flest avlidna har Stockholms län (12 personer), Västra Götland (8 personer), Södermanlands län (5) och Östergötland (4).

Annons

Antalet smittade per län:
Stockholms län 151
Västra Götalands län 87
Skåne län 58
Östergötlands län 33
Uppsala län 29
Jönköpings län 27
Örebro län 22
Norrbottens län 19
Södermanlands län 19
Kalmar län 18
Västmanlands län 16
Gävleborgs län 14
Dalarnas län 12
Hallands län 9
Värmlands län 8
Västernorrlands län 8
Västerbottens län 7
Kronobergs län 5
Uppgifterna för Blekinge län, Gotlands län och Jämtlands län har ”skyddats av sekretesskäl”.

Artikeln publicerades 2020-12-09

Se kommentarer

  • Hoppas att detta tas med i prioriteringen till vaccineringen.
    Ser inte ut som denna grupp ligger tillräckligt tidigt som det ser ut nu.