Nyheter

Snåla landsting offrar barnens syn, enligt ny rapport


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Många landsting är så snåla att de hellre låter barn förstöra sin syn än ger dem gratis glasögon. Så kan man tolka Majblommans nya kartläggning Briller och barn. ”Politiker borde betrakta nedsatt syn och synfel på samma sätt som nedsatt hörsel eller annan funktionsnedsättning”, säger Lena Holm på Majblomman.

De flesta landstingen är så snåla att de hellre låter barn förstöra sin syn än ger dem gratis glasögon. Så kan man tolka Majblommans nya kartläggning av glasögonbidrag, ”Briller och barn”, som presenterades idag.
– Politiker borde betrakta nedsatt syn och synfel på samma sätt som nedsatt hörsel eller annan funktionsnedsättning, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Bara fyra av de cirka 20 landstingen ger gratis glasögon till barn. Stockholms landsting drog in bidraget bidragen år 2004. I övriga landsting ges blygsamma 400 till 500 kronor i bidrag trots att glasögon med bågar kostar normalt mellan 1000 och 2500 kronor.

Mera fakta om glasögon
Glasögonen ges för att rätta till ett brytningsfel (översynthet, närsynthet och astigmatism). Barnet riskerar annars att få en synsvaghet (amblyopi) som beror på bristande stimulering.
Ju tidigare man startar behandling desto bättre möjlighet till ett bra resultat. Glasögonen ska användas ständigt för att synen ska utvecklas på bästa sätt. Barn som saknar glasögon får problem i skolarbetet med huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.
Källa: Majblomman Majblommans undersökning visar också att bidragen oftast bara erbjuds till och med sju års ålder trots att synen då inte är färdigutvecklad.
– Glasögon till barn bör ses som medicinsk behandling eller hjälpmedel för en funktionsnedsättning för att barn ska kunna utvecklas och hänga med i skolan och delta i gemenskapen med sina kamrater, säger Lena Holm.

Många familjer har inte råd att köpa så bra glasögon som barnen egentligen behöver. Enligt Majblomman uppger fyra av tio föräldrar att de inte har haft råd med glasögon i tillräcklig omfattning.

Den allmänna opinionen talar för att glasögon borde vara billigare för barnen. Den mätning som Majblomman låtit Novus Opinion göra visar att nio av tio svenskar anser att barn med synnedsättning bör få bidrag till glasögon.
– Andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard har ökat kraftigt under senare år och uppgick under 2007 till 12 procent, säger Lena Holm. En svagare ekonomi kan få effekter på barns möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, deras boendemiljö, utbildning och även hälsa.

Läs mer på Majblommans webbsajt på www.majblomman.se

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion